भारत-श्रीलंका मॅच आयज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज भारत आनी येजमान श्रीलंका ह्या पंगडां मदीं बायलांची तीन टी-20 मॅचींची माळ सुरू जाता. भारताची मुखेली मिताली राजान हालींच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती घेतल्या.  तिचे निवृत्ती उपरांत भारताच्या तिनूय प्रकारांत हरमनप्रीत कौर भारताचें फुडारणप करतली.

बर्मिघमांत जावपी राष्ट्रकूल खेळां सर्तींत टी-20 प्रकाराचो आस्पाव केला. तशेंच आठ म्हयन्यांनी बायलांची संवसारीक टी-20 सर्त सुरू जातली. ह्यो सर्ती मतींत दवरून तयारीचे दिश्टीन भारत सुरवात करपाक इत्सूक आसतलो.

अंदूंच जाल्ले संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तींत भारतान निर्शेणी हाडपी प्रदर्शन केल्लें. हे सर्ती उपरांत भारत आंतरराष्ट्रीय माळेंत खेळटा. मिताली राजाचे निवृत्ती उपरांतची भारताची ही पयलीच माळ. मितालीन 23 वर्सांचे आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दी उपरांत निवृत्ती घेतिल्ली.

मितालीक फाटीं घालपाचेर हरमनप्रीताची नदर आसतली. हरमनप्रितान 121 मॅचींनी 2319 धांवड्यो केल्यात. क्रिकेटीच्या ह्या ल्हान प्रकारांत मितालीक फाटीं घालपाक हरमनप्रिताक फक्त 46 धांवड्यांची गरज आसा.

दुसरे वटेन श्रीलंकेक फाटल्या मॅचींतल्यो हारी विसरून नव्यान सुरवात करपाची गरज आसा. पाकिस्ताना आडचे टी-20 मॅचींत ताका 0-3 अशी हार घेवची पडल्या. पूण, भारताक ओशादी रणसिंघे आनी चमारी अट्टापट्टू ह्या अणभवी खेळगडयां कडल्यान सादूर रावपाची गरज आसा. 

भारताक मंधाना, शेफाली वर्मा, दिप्ती शर्मा आनी फास्ट बॉलर पुजा वस्त्रकर हाच्या कडल्यान बऱ्या प्रदर्शनाची आस्त आसा.

टी-20 माळे उपरांत वन डे माळ जातली. पयली मॅच एक जुलयाक जातली.