भारत-पाकिस्तान मॅच आयज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे संवसारीक टी-20 सर्तींत आयज भारत आनी पाकिस्तान ह्या पंगडां मदीं न्युलॅण्ड्स क्रिकेट मैदानाचेर मॅच जातली. पूण, मॅची पयलीं भारताक खर धपको बसला. उप मुखेली स्मृती मंधाना बोटाचे दुखापतींतल्यान अजून पुर्ण बरी जावंक ना. ताका लागून तिका आयची मॅच चुकतली. ह्या सप्तकाचे सुरवातीक ऑस्ट्रेलिये आडचे सरावाचे मॅचींत फिल्डींग करतना स्मृती जखमी जाल्ली. ताका लागून बांगलादेशा आडचे दुसरे सरावाचे मॅचींत तिका खेळपाक मेळूंक नाशिल्लें.

भारताक फायनलींत सुवात मेळोवपाक जाय जाल्यार शेफाली वर्मा, ऋचा घोष आनी जेमिमा रॉड्रिग्स हांकां सातत्यान बरें प्रदर्शन करचें पडटलें. दिप्ती सध्या फॉर्मांत आसा. हो फॉर्म कायम राखपाक इत्सूक आसतली.

भारत आनी पाकिस्तान अजून मेरेन संवसारीक सर्तींत 13 खेपे एकामेका आड खेळ्ळ्यात. हातूंतल्यो 10 मॅची भारतान जिखल्यात. जाल्यार पाकिस्तानान तीन जैतां जोडल्यात. संवसारीक टी-20 सर्तीचो विचार केलो जाल्यार स खेपे एकामेका आड खेळ्ळ्यात. चार खेपे भारतान जाल्यार दोन खेपे पाकिस्तानान जैत जोडलां.