भारत जैत जोडपाक इत्सूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पांचवे खेपे एएफसी (एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन) आशियायी करंड फायनलींत सुवात मेळोवपाच्या यत्नांत आशिल्लो भारताचो पंगड आयज उण्या रॅंकिंगेंच्या कंबोडिया आड व्हड जैत जोडपाक इत्सूक आसतलो.

स्टार स्ट्रायकर सुनील छेत्रीच्या फुडारपणाखाला भारत आपल्या अभियानाक उत्कृश्ठ सुरवात करपाचो यत्न करतलो. छेत्री हे मॅचींत आपलो वट्ट 80वो गोल करपाचो यत्न करतलो.

क्रिस्तियानो रोनाल्डो (188 मॅचींतल्यान 117 गोल) आनी लियॉनॅल मॅसी (162 मॅचींतल्यान 86 गोल) हे संवसारांतले उत्कृश्ठ फुटबॉलर. ह्या दोगां कडेन हेर खंयच्याच फुटबॉल खेळगड्याची तुळां जावप कठीण. पूण, हे सर्ती वरवीं छेत्रीक गोलांचे बाबतींत मॅसीक फाटीं घालपाची संद आसा.

भारत सध्या संवसारीक रॅंकिंगेंत 106वे सुवातेर आसा. जाल्यार 171वे सुवातेर आसा. डी गटांत ह्या दोनूय पंगडां खेरीत अफगाणिस्तान (150 रॅंकींग) आनी हॉंगकॉंग (147) आसा. ताका लागून ह्या दुबळ्या पंगडां आड खेळटना छेत्रीक गोल करपाची चड संद आसा. छेत्रीची कारकिर्द आतां निमाण्या पांवड्यार आसा. ताका लागून आशियायी करंड सर्तीक पात्र जावप ह्या 37 वर्सां पिरायेच्या मुखेल्याक खाशेलो खीण आसतलो.

चीनान फाटीं सरिल्ल्यान आशिया करंड सर्त 2023चे अखेरेक वा 2024त जातली. ताका लागून छेत्री खातीर ही कारकिर्दींतली निमाणी सर्त थारुये.

भारतान आपली निमाणी आंतरराष्ट्रीय पांवड्या वयली मॅच सात म्हयन्यां पयलीं जिखिल्ली. 16 ऑगस्ट 2021त सॅफ चॅम्पियनशिपीचे फायनलींत नेपाळाक 3-0 अशा फरकान हारयिल्लो.

कंबोडिया आड आमी बरें प्रदर्शन करिना जाल्यार अर्दें झूज हांगाच हारतले अशें छेत्रीन आपल्या वांगड्याक म्हणलां.