भारत घटमूट स्थितींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंग्लंडा आड चालू आशिल्ले पांचवे टॅस्टीच्या दुसऱ्या दिसा भारतान आपल्या पयल्या डावांत सगल्यो विकेटी वगडावन 416 धांवड्यो केल्यो. ते उपरांत धांवड्यांचो फाटलाव करतना इंग्लंडान दुसरे खेपे पावसाक लागून खेळ थांबोवचो पडलो त्या वेळार 3 विकेटी वगडावन 60 धांवड्यो केल्ल्यो.

इंग्लंडाच्यो तिनूय विकेटी मुखेली जसप्रीत बुमरान घेतल्यो. पयलीं अॅलेक्स लिसाक तिसरे ओव्हरीच्या निमाण्या बॉलाचेर बुमरान बोल्ड केलो. ते उपरांत जॅक क्रावलीक कॅच बाद केलो. स्लिपांत उबो आशिल्ल्या शुभमन गिलान एक सोंपी कॅच धरली. ते उपरांत बुमरान ओली पोपाची शिकार केली. पोप 10 धांवड्यो करुन तंबूंत परतलो. श्रेयस अय्यरान ताची कॅच स्लिपांत धरली.

ते पयलीं दावखुरो बॅट्समन रवींद्र जडेजान शेंकडो नोंदयलो. टॅस्ट कारकिर्दींतलो ताचो हो तिसरो शेंकडो आशिल्लो. विदेशी मैदानांत जडेजाचो हो पयलोच शेंकडो थारलो.

एका वेळार टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करपी भारतान 98 धांवड्यांचेर 5 विकेटी वगडायिल्ल्यो. हांगाच्यान ऋषभ पंत आनी जडेजा हांणी सवे विकेटी खातीर 222 धांवड्यांची भागिदारी करून पंगडाक बरे स्थितींत हाडलो.

इंग्लंडा वतीन फास्ट बॉलर जेम्स अॅण्डरसनान 60 धांवड्यो दिवन 5 विकेटी घेतल्यो.

बुमरान मोडलो लाराचो विक्रम

जसप्रीत बुमरान भारताच्या डावांत एक संवसारीक विक्रम केलो. इंग्लंडाचो फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉडा आड एकेच ओव्हरींत 35 धांवड्यांचो पावस घालो. 84वे ओव्हरीच्या पयल्या बॉलाचेर बुमरान चवको मारलो. ब्रॉडान घाल्ल्या दुसऱ्या बॉलान अनपेक्षीत बावन्स घेतलो आनी बॉलान बॅट्समना सयत विकेटकीपराक चकयत चवको गेलो. चड उंचायेक लागून अंपायरान हो वायड बॉल दिलो. अशे तरेन ह्या बॉलाचेर पांच धांवड्यो मेळ्ळ्यो. तिसऱ्या बॉलाचेर सको मारलो, खाशेली गजाल म्हणल्यार हो नो बॉल आशिल्लो. चवथ्या बॉलाचेर बुमरान आनीक एक चवको मारलो. पांचव्या बॉलाचेर बुमरान आनीक एक चवको मारलो. सव्या बॉलाचेर ताणें सेगीत तिसरो चवको मारलो. सातव्या बॉलाचेर सको हुबयलो, जाल्यार आठव्या बॉलाचेर एक धांवडी घेतली.

वॅस्ट इंडिजाचो म्हान बॅट्समन ब्रायन लारान 2003 दक्षीण आफ्रिके आड विक्रम केल्लो. त्या वेळार ताणें दावखुरो स्पिनर रॉबीन पिटरसना आड एके ओव्हरींत 28 धांवड्यो केल्ल्यो.