भारत इतिहास घडोवपाक सज्ज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताचो बॅडमिंटन पंगड आयज थॉमस करंड सर्तींत इतिहास घडोवपाक इत्सूक आसतलो. आयज जावपी दादल्यांच्या गटांतले फायनलींत तो इंडोनेशिया आड खेळटलो. ताणें हे पयले खेपे फायनलींत सुवात मेळयल्या. भारतान सर्तींत जबरदस्त प्रदर्शन केलां. ताणें आतां मेरेन फक्त चीनी तायपे आड हार घेतल्या, जाल्यार इंडोनेशिया अजून मेरेन अपराजीत आसा.

ते पयलीं काल जाल्ले दुसरे सेमी फायनलींत भारताच्या दादल्यांच्या बॅडमिंटन पंगडान इतिहास घडयलो. पंगडान प्रतिश्ठीत थॉमस करंड सर्तीचे फायनलींत सुवात मेळयली. सेमी फायनलींत ताणें डॅनमार्क पंगडाक 3-2 अशा फरकान हारयलो.

थॉमस करंड सर्तीचें आयोजन 1949 पसून सुरू आसा. हाचो अर्थ 73 वर्सांनी पयले खेपे भारत फायनलींत खेळटलो.

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी हांणी दोट्टी गटांत जैत जोडल्या उपरांत किदम्बी श्रीकांत आनी निर्णायक लडतींत एचएस प्रणॉय हांणी एकोडी गटांत जैत मेळयत भारतीय बॅडमिंटनांतल्या इतिहासीक येसांत मोलादीक योगदान दिलें.

पयले एकोडे मॅचींत व्हिक्टर एक्सेलसनान लक्ष्य सेनाक 21-13, 21-13 अशा सरळ गेमींनी हारोवन 1-0 अशी आघाडी घेतली. उपरांत दोट्टी गटांतले मॅचींत रंकीरेड्डी आनी शेट्टी हे जोडयेन किम अॅस्ट्रप आनी मथायस क्रिस्तियानसन हे जोडयेचें आव्हान 21-18, 21-23, 22-20 अशा गेमींनी सोंपयलें. सात्विक-चिराग जोडयेन एक वर आनी 18 मिनटां मेरेन प्रतिस्पर्धी जोडयेक खर आव्हान दिलें.

तिसरे एकोडे मॅचींत श्रीकांतान अँडर्स एंटन्सनाक 21-18, 12-21, 21-15 अशा गेमींनी हारोवन भारताक 2-1 अशी आघाडी मेळोवन दिली. ही मॅच लेगीत एक वर आनी 20 मिनटां मेरेन चल्ली. ते उपरांत दुसरी दोट्टी गटांतली आनी वट्ट चवथी मॅच कृष्णप्रसाद गर्गा आनी विष्णुवर्धन गौड हे जोडयेक 14-21, 13-21 अशा फरकान हार घेवची पडली. ताका लागून डॅन्मार्काक 2-2 अशी बरोबरी सादप शक्य जालें. पांचवे आनी निमाणे मॅचींत प्रणॉयान एक वर आनी 13 मिनटां मेरेन रंगिल्ले मॅचींत रॅसमूस गेमकेलाक 13-21,21-9 आनी 21-12 अशा फरकांनी हारोवन भारताक इतिहासीक येस मेळोवन दिलें.