भारतीय रेल्वे वतीन जोडप्यांक खातीर खासा टूर पॅकेज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था: जून- जुलयांत पडपी पावस सुख दिणो आसता. वातावरणूय खूब रोमान्टिक जाता. देखून तुमकां तुमच्या जोडीदारा वांगडा खाशेली भोंवडी करपाची आसल्यार भारतीय रेल्वे जोडप्यांक पावसाचो आस्वाद घेवपाची खाशेली संद दिता. आयआरसीटीसीन नवी पॅकेज सुरू केल्या. जी खास करून जोडप्यां खातीर आसा.

जोडप्यां खातीर खास टूर पॅकेजी
भारतीय रेल्वेन जोडप्यां खातीर खासा टूर पॅकेज हाडल्या. हे पॅकेजींत तुमी जुलय ते सप्टेंबर मजगतीं केन्नाय प्रवास करपाक शकतात. तुमकां हे पॅकेजींत प्रवासा कडेन संबंदीत सगळ्यो सुविधा दितले. पॅकेज फियेंत जोडप्यांच्या रावंड ट्रिप तिकिटांचो खर्च, जेवण आनी हॉटेलाचो खर्चाचोय आसपाव आसतलो. भारतीय रेल्वे पॅकेजी सयत प्रवास करपाचो सगळ्यांत व्हडलो फायदो म्हळ्यार डेस्टीनेशनाचेर पावले उपरांत तुमकां स्वतंत्रपणान कॅब बूक करची पडची ना. कारण हे पॅकेजी सयत प्रवास करप्यांक प्रवासा खातीर बस आनी कॅबाचीय सुविधा मेळटा. जाचे वरवीं तुमकां फामाद सुवातांचेर भोंवपाक मेळटा.

सिक्कीम टूर पॅकेज
भारतीय रेल्वेचे हे पॅकेजीचें नांव सिक्कीम सिल्व्हर. हे पॅकेजींत तुमकां डार्जिलिंग (२ राती) – कालिम्पॉंग (१ रात) आनी गँगटोक (२ राती) भेट दिवपाची संद मेळटली. ही पॅकेज ५ राती आनी ६ दिसां खातीर आसा. हार्जिलिंगच्या सुमी क्वीन्स यार्ड हॉटेलांत रावपाची वेवस्था उपलब्ध आसतली. कालिम्पॉंगांत तुमी हॉटेल गार्डन रीच हांगा रात घालयतले. गँगटोकांत तुमकां हॉटेल श्री गो/कुंदन व्हिलेज रिसॉर्टांत रावपाची संद मेळटली.

पॅकेज फी
जर तुमी ऑगस्टा पयलीं ह्या टूर पॅकेजी खातीर तिकेट बुक केल्या जाल्यार तुमकां उणें शुल्क भरचें पडटलें. दोन लोकां वांगडा प्रवास केल्यार दरेक व्यक्ती पॅकेज फी २९,६०० रुपया आसा. ऑगस्टा उपरांत प्रवास केल्यात दरेक व्यक्ती ३९,३०० रुपया मेजचे पडटले. लक्षांत दवरात हें पॅकेज शुल्क पुराय ५ राती आनी ६ दिसां खातीर आसा. हें शुल्क भरल्या उपरांत तुमकां तिकेट वा हॉटेला खातीर वेगळें शुल्क दिवचें पडचें ना.
हे पॅकेजीच्या शुल्कांत तुमकां हॉटेल, नाश्तो- डिनर आनी ६ दीस सोबीत थळां पळोवपा खातीर बशीची सुविधा मेळटली. दनपारच्या जेवणाचो खर्च पॅकेजींत ना. पॅकेजींत तुमकां दार्जिलिंग, कालिम्पॉंग आनी गँगटोक ह्या सगळ्या सुवातांचेर व्हरतले.
खंयचेय सुवातेर वचपाक प्रवेश शुल्क गरजेचो आशिल्ल्यान ते खातीर तुमकां स्वतंत्रपणान पयशे दिवचे पडटले. प्रवेश शुल्क पॅकेजींत ना.