भारतीय म्हायती क्रांतीचे जनक राजीव गांधी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राजीव गांधी जेन्ना संगणकाचेर उलयताले तेन्ना खूबशे जाण तांचेर टिका करताले. पूण संगणक क्रांती हाडपाचो ध्यास तांणी घेतिल्लो. राजीव गांधी हांकां लागूनच सर्वसामान्यांच्या घरांत संगणक पावलो.

भारताचे आदले प्रधानंत्री राजीव गांधी हांचो काल (21 मे) 33 वो स्मृतिदीस. राजीव गांधी हांकां भारतीय म्हायती क्रांतीचे जनक अशें म्हणटात. आधुनीक विचार आनी खर निर्णयाक लागून राजीव गांधी हांणी संवसारांत भारताची वेगळी वळख निर्माण केली. 20 ऑगस्ट 1944 दिसा जल्मल्ले राजीव गांधी हे भारताचे सगल्यांत तरणाटे प्रधानमंत्री आशिल्ले. पिरायेच्या 40 व्या वर्सा राजीव गांधी हे भारताचे प्रधानमंत्री जाले. भारताच्यो पयल्यो बायल प्रधानमंत्री आशिल्ल्यो इंदिरा गांधी हांचे पूत राजीव हांकां राजकारणांत रस नाशिल्लो. देशांतल्या सगल्यांत प्रतिश्ठीत राजकी घराण्यांत जल्म घेवन लेगीत राजीव गांधी हे राजकारणा पसून पयसूच आशिल्ले.
राजीव गांधी हांचें शिक्षण डेहराडूनचे शाळेंत जालें. उपरांत ते हिमालयाच्या मुळसाक आशिल्ल्या डून च्या राबितो शाळेंत दाखल जाले. थंय तांकां खूबशे इश्ट मेळ्ळे. ह्या इश्टां कडेन तांणी जीणभर इश्टागत सांबाळ्ळी. शालेय शिक्षण पुराय जाले उपरांत ते कॅम्ब्रिजच्या ट्रिनिटी म्हाविद्यालयांत गेले. पूण रोखडेच लंडनांतल्या इम्पेरियल म्हाविद्यालयांत प्रवेश घेतलो. थंय तांणी मॅकानीकल इंजिनियरिंगाचो अभ्यास केलो. तांकां विज्ञान, तंत्रज्ञान ह्या विशयांत खूब आवड आशिल्ली. ते ह्या विशयाचीं पुस्तकां वाचून काडटाले. विमान उड्डाण करून मळबांत उडचें अशी तांची इत्सा आशिल्ली. ते खातीर तांणी वैमानीक जावपाचो निर्णय घेतलो. इंग्लंडांत तांणी फ्लायींग क्लबाची परिक्षा दिली आनी वैमानीक जाले. रोखडेच ते इंडियन अॅर लायन्सीच्या देशांतर्गत सेवेचे वैमानीक जाले. लंडनांतूच तांची आनी सोनिया गांधी हांची इश्टागत जाली. इश्टागतीचें रुपांतर मोगांत जालें आनी 1968 वर्सा तांचें लग्न जालें. राजीव गांधी हे अपघातानूच राजकारणांत आयले. 1980 वर्सा राजीव गांधी हांचे भाव संजय गांधी हांकां अपघातांत मरण आयलें. संजय गांधी हांच्या मरणा उपरांत राजीव गांधी हांणी राजकारणांत प्रवेश करचो अशी मागणी काँग्रेसींतल्यान फुडाऱ्यां कडल्यान जावंक लागली. आवय इंदिरा गांधी हांणीय राजीव गांधी हांकां राजकारणांत देंवपाची सुचोवणी केली तेन्ना राजीव हांंणी आपल्या भावाच्या संजय गांधी हांच्या अमेठी ह्या मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडयली आनी व्हड मतांनी ते वेंचून आयले.
1982 वर्सा दिल्लींत भारतान आशियाई खेळां सर्तीचें आयोजन केलें. ह्या सर्तीच्या नियोजनाची सगली जापसालदारकी राजीव गांधी हांचे कडेन आशिल्ली. तांणी ती सर्त येसस्वी करून दाखयली. 31 नोव्हेंबर 1984 दिसा इंदिरा गांधी हांची हत्या जाली. हत्या जाली तेन्ना इंदिरा गांधी देशाच्यो प्रधानमंत्री आशिल्ल्यो. ताका लागून व्हड घटनात्मक पेंच निर्माण जालो. प्रधानमंत्रीपदा सारके देशांतलें सर्वोच्च पद चड दीस रितें दवरूंक मेळना अशें घटना तज्ञांचें मत आशिल्लें. ताका लागून राजीव गांधी हांणी प्रधानमंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. वैयक्तीक पांवड्यार दुख्ख आसून लेगीत तांणी प्रधानमंत्रीपदाची जापसालदारकी बरे तरेन पार पाडली. उपरांत जाल्ले वेंचणुकेंत तांणी काँग्रेस पक्षाक एकतर्फी जैत मेळोवन दिलें. हे वेंचणुकेंत काँग्रेसीक 400 परस चड सुवातो मेळ्ळ्यो. स्वता राजीव गांधी हे विक्रमी मतांनी जिखून आयिल्ले. प्रधानमंत्री आसतना तांणी देशांत खूबशे क्रांतिकारक निर्णय घेतले. देशाक महासत्ता जावपाचें आसत जाल्यार जाल्यार म्हायती तंत्रज्ञान मळार देशान उदरगत करूंक जाय अशें तांचे मत आशिल्लें. 21 वो शेंकडो हो म्हायती तंत्रज्ञानाचो आसतलो आनी ते खातीर देशांतलो दरेक तरणाटो संगणक साक्षर आसूंक जाय असो तांचो आग्रो आशिल्लो. ताका लागूनच तांणी देशांत संगणक हाडलो.
राजीव गांधी जेन्ना संगणकाचेर उलयताले तेन्ना खूबशे जाण तांचेर टिका करताले. पूण संगणक क्रांती हाडपाचो ध्यास तांणी घेतिल्लो. राजीव गांधी हांकां लागूनच सर्वसामान्यांच्या घरांत संगणक पावलो. राजीव गांधी हांणी घेतिल्ल्या एका निर्णयाक लागून 8 टक्के म्हणल्यार तेरा लक्ष कोटींचो म्हायती तंत्रज्ञान उद्देग उबो रावलो. हातूंतल्यान पन्नास लाख लोकांक थेट रोजगार मेळटा. म्हायती प्रधान सभ्यताय, ज्ञान प्रधान सभ्यताय, बुद्धिमत्ता प्रधान सभ्यताय ह्या तीन क्रांतीची बुन्याद राजीव गांधी हांणी घाली. ताचींच फळां आयज भारत देश चाखता. राजीव गांधी हांच्या दूरदिश्टीक लागून भारताचो गतीन विकास जालो आनी लोकांची जिणेशैली उंचावली. सभावान गंभीर पूण आधुनीक विचारांच्या राजीव गांधी हांणी देशांत म्हायती तंत्रज्ञान युगाची म्हुर्तमेढ रोयली. ते खातीरूच तांकां भारतीय म्हायती क्रांतीचे जनक अशें म्हणटात.
राजीव गांधी हांणी दूरसंचार क्रांती बरोबरूच नवें शिक्षणीक धोरण हाडून देशभरांत नवोदय विद्यालयाची स्थापणूक केली. ते बरोबरूच पंचायत राज वेवस्थेच्या माध्यमांतल्यान बायलांक राजकारणांत व्हड संद दिली. राजीव गांधी हांणी घेतिल्ले हे निर्णय भारताच्या जडणघणेंत आनी विकासात वाटचिरो थारल्यात. भारत देशाक राजीव गांधी हांणी तंत्र वैज्ञानीक दृश्टी दिली. म्हायती तंत्रज्ञान मळा वेली महाशक्ती करून भारताक स्वाभिमान दिलो. फुडल्या पन्नास वर्साच्या अर्थवेवस्थेची बुन्याद राजीव गांधी हांणी त्या वेळार घाल्ली. ताका लागूनच आमी आयज हांगा मेरेन पावंक शकले. देशाक म्हायती तंत्रज्ञान परिपूर्ण करून महासत्ता करपाचे सपन पळोवपी ह्या प्रधानमंत्र्याचें 21 मे 1991 दिसा लिट्टे ह्या आतंकवादी संघटणेन मानवी बॉम्बाचो वापर करून हत्या केली म्हणून हो दीस देशभर आतंकवादी विरोधी दीस म्हूण पाळटात. राजीव गांधी हांकां स्मृतीदिसा निमतान नमळायेचें
अभिवादन!

श्याम ठाणेदार
9922546295