भारतीय दर्यांत दिसलो दुर्मीळ व्हेल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांवः मुरगांव बेस ऑफ फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआय) कडेन संलग्न एमएफव्ही येलो फीन बोटी वयल्या सागरी सस्तन प्राण्यांच्या सर्वेक्षणा वेळार, ब्लेनह्विलच्यो चोंचींच्यो दोन मादी मेसोप्लोडोन डेन्सिरोस्ट्रीस (डी ब्लेनविले, 1817) (कुटुंबः झिफिडे) पयलेच खेपे भारतीय वंशांतल्यान विशेश अर्थीक वाठार डिसेंबर 2022 त नदरेन पडिल्ल्याची म्हायती फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया गोंय विभागीय संचालक डॉ. एस. रामचंद्रन हांणी दिली. ह्या वेळार तांचे वांगडा शास्त्रज्ञ एच. डी. प्रदीप, कनिश्ठ शास्त्रज्ञ नशाद तशेंच तंत्रीक विभागाचे मनोज वळवयकार हाजीर आशिल्ले.

कुटुंबाचें सामान्य नांव, चोंच आशिल्ले व्हेल तांच्या विशिश्ट चोंचींचो संदर्भ दितात. ब्लेनविले वा दाट चोंची आशिल्लो व्हेल मेसोप्लोडॉन डेन्सिरोस्ट्रीस ही मेसोप्लोडॉन वंशांतले दुर्मीळ प्रजातींतली एक. हें दक्षीण आफ्रिका, मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, चीन, तैवान आनी जपानांतल्यान नोंद केलां. पूण आतां मेरेन भारतांतले प्रजातींचे घडणुके विशीं कसलोच प्रमाणीत अहवाल ना. भारतीय दर्यांत ही प्रजाती दिशिल्ल्याचो विक्रम जाला, अशें डॉ. रामचंद्रन हांणी सांगलें.

मुरगांव बेस ऑफ फिशरी सर्वे ऑफ इंडियाच्या मुरगांव बेसचे यंग प्रोफेशनल ट्रेनी शास्त्रज्ञ अर्शद पी. आर. हांणी मंगळुरू दर्यादेग, अरबी दर्या, भारता सावन 1400 मिटर खोलायेच्या वाठारांत ह्या दुर्मीळ व्हेलीच्यो हालचाली पळयल्यो आनी ताचे फोटो काडले. डीओएफ, नुस्तें पोंसप, पशुसंवर्धन आनी दीद वेवसाय मंत्रालय भारत सरकार ते फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया वरवीं अर्थीक आदाराचेर भारतांतल्या दर्यांतले सस्तन स्क असेसमेंट नांवान चालू आशिल्ल्या पीएमएमएसव्हाय प्रकल्पाचो वांटो म्हूण हें निरिक्षण केल्लें. फिळसी सर्वे ऑफ इंडिया, मुंबयचे म्हासंचालक डॉ. आर. जेयाबास्करन हे प्रकल्पाचे मुखेल अन्वेशक आसात आनी तांणी प्रजाती वळखल्या, अशें डॉ. एस. रामचंद्रन हांणी सांगलें.

54 मिण्टांच उदका वयर येता व्हेलः डॉ. रामचंद्रन

200 ते 400 मिटर खोलायेच्या उदकांत ब्लेनव्हिलच्या चोंचींचे व्हेल दिसले. स्क्वीड आनी ल्हान नुस्तीं हें तांचें मुखेल खाण. ब्लेनव्हिलच्या चोंचीचो व्हेलीचो आकार चडांत चड 4.7 मिटर लांब आनी वजन 1033 कील आशिल्लें. जाणट्या नराचे तकलेर वयर पातळिल्लें दात आसतात, पूण मादीक दात आसनात. ही प्रजाती सुमार 1400 मिटर खोलाये मेरेन वता. 54 मिण्टां आनी कांय सेकंदा मेरेन ती स्वास घेवपा खातीर उदका वयर येतात. हे खातीर हे प्रजातीचें दर्शन सामकें दुर्मीळ आसा, अशें डॉ. एस. रामचंद्रन हांणी सांगलें.