भारतियांक मेळटलो ‘व्हिसा ऑन अरायव्हल’: आतां व्हिसाची चिंता सोडात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खुबश्या भारतियांक परदेशांत भोंवपाची आवड आसता. परदेशांत भोंवपा खातीर व्हिसा गरजेचो. व्हिसा मेळोवप सोपी गजाल न्हय. ताचे खातीर बरेच व्हड प्रक्रियेक तोंड दिवचें पडटा. कांय देशांनी परदेशी नागरिकांक व्हिसा बगर प्रवेश दिनात. मात आयच्या काळांत कांय देशांनी व्हिसा-ऑन-अरायव्हल (VoA) ही सुविधा उपलब्ध करून दितात. जाका लागून प्रवाशांक प्रवासा पयलीं व्हिसा खातीर अर्ज करपाची गरज ना. व्हिसा-ऑन-अरायव्हल (VoA) म्हळ्यार परदेशी नागरीक देशांत आयले उपरांत दिवपी व्हिसा. हे सुविधेक लागूने परदेशी नागरिकांक परदेशांतलो प्रवास सुखाचो आशिल्लो.

व्हिसा-ऑन-अरायव्हल (VoA) सुविधांच्या वाडपी उपलब्धतायेक लागून भारतीय पासपोर्ट धारकां खातीर परदेशांत प्रवास करप सोपें जालां.
हालींच्या हेन्ली पासपोर्ट इंडेक्स अहवाला प्रमाण, भारतीय पासपोर्ट संवसारांत ८० वे सुवातेर पावला. जाका लागून भारतीय नागरिकांक २०२४ मेरेन ५७ देशांनी व्हिसा बगर प्रवास करपाची परवानगी मेळटा. व्हिसा ऑन अरायव्हला खातीर अर्ज करपाक एक व्यक्ती विमानतळार इमिग्रेशन अधिकार्‍यांक गरेचीं आशिल्लीं कागदपत्रां सादर करतात. मात हें लक्षांत दवरप गरजेचें, व्हिसा-ऑन-अरायव्हल (VoA) म्हळ्यार आगमन व्हिसा विशिश्ठ काळा खातीर आनी निश्‍चीत शुल्क दिल्या उपरांत जारी करता.