भारता मुखार कोरियाचें आव्हान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आशिया करंड हॉकी सर्तींत आयज भारत सुपर चारांतले आपले निमाणे रावण्ड रॉबीन लीग मॅचींत दक्षीण कोरिया आड खेळटलो. जैत जोडून फायनलींत सुवात मेळोवपाचो भारताचो यत्न आसतलो.

आयतारा मलेशिया पंगडा आड भारत जैत जोडटलो अशें दिशिल्लें. पूण, रजी रहीमान हॅट्रीक करून भारताक 3-3 असो बरोबरींत आडायलो.

ते पयलीं शेनवारा जाल्ले मॅचींत भारतान जपानाक 2-1 अशा गोल फरकांनी हारयिल्लो. सुपर चारांत दक्षीण कोरिया प्लस दोन गोल अंतरान पयले सुवातेर आसा. भारत प्लस एक गोलाच्या अंतरान दुसरे सुवातेर आसा. सुरवातीच्यो दोन मॅची हारिल्ल्यान जपानाचें आव्हान सोंपला. दुसरे वटेन मलेशिया जपानाक उण्यांतउण्यो दोन गोलांच्या फरकान हारयता जाल्यार ताका फायनलींत सुवात मेळोवपाची संद आसा. पूण, ते खातीर भारत आनी दक्षीण कोरिया हांचे मदली मॅच बादाबाद रितीन सोंपपाक जाय.

भारताक थेट फायनलींत सुवात मेळोवपाक जाय जाल्यार ताणें ही मॅच जिखपाकूच जाय. पूण, ताचे खातीर जैत सोंपें ना. दक्षीण कोरिया सध्या फॉर्मांत आसा. सुपर चारांतले आपले पयले मॅचींत ताणें मलेशियाक 2-2 असो बरोबरींत आडायलो. जाल्यार जपानाक 3-1 फरकान हारयलो.

भारतान लेगीत आपल्या पयल्या दोन लीग मॅची उपरांत खूब सुदारणां केल्या.

पाकिस्तानान लीग पांवड्या वयले मॅचींत भारताक बरोबरींत आडायल्या आडायिल्लो, जाल्यार जपाना कडल्यान भारताक 5-2 अशा फरकान हार घेवची पडिल्ली. ह्या दोन मॅची उपरांत भारताचें आव्हान सोंपिल्ल्यांत जमा जाला अशें जाणकारांक दिशिल्लें. आपले निमाणे लीग मॅचींत इंडोनेशियाक व्हडा फरकान म्हणल्यार 15 गोल फरकांनी हारयता जाल्यार भारत सुपर चारांत पावपाक शकता. पूण, हें आव्हान कठीण दिसतालें. अशा वेळार भारतान जबरदस्त प्रदर्शन करून इंडोनेशियाक 16-0 असो हारयलो आनी फायनलींतली सुवात निश्चीत केली.

ते उपरांत सुपर चारांत जपानाक 2-1 असो हारयलो. मलेशिया आड दोन गोलांनी फाटीं पडल्या उपरांत मॅचींत पुनरागमन करतना 3-2 अशी आघाडी घेतिल्ली. पूण, रहीमान निमाण्या खिणाक पॅनल्टी कॉर्नराचेर गोल करून मलेशियाक बरोबरी सादून दिली.

मलेशिया आडचे मॅचींत भारतान गोल करपाच्यो साबाद संदी तयार केल्ल्यो. पूण, गोल करपाक ताका जमूंक ना.