भारतान टी-20 माळ जिखली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान इंग्लंडाक 49 धांवड्यांनी हारोवन भारतान तीन टी-20 मॅचींचे माळेंत 2-0 अशी निर्णायक आघाडी घेतली. भारतान दिल्ले 171 धांवड्यांचे मोखीचो फाटलाव करतना इंग्लंडाचो डाव 17 ओव्हरींनी 121चेर सोंपलो.

ज्या मैदानाचेर इंग्लंडान टॅस्ट मॅचींत भारताक हारयिल्लो, त्याच एजबेस्टनांत टी-20 मॅचींत येजमान पंगडाक हारोवन माळ बोल्सांत उडयली.

भारता वतीन भुवनेश्वर कुमारान उत्कृश्ठ बॉलींग करून तीन विकेटी घेतल्यो. ताणें इंग्लंडाचो ओपनर जेसन रॉयाक डावाच्या पयल्याच बॉलाचेर बाद करून भारताक उत्कृश्ठ सुरवात करून दिली. जसप्रती बुमरा आनी रवींद्र जडेजा हांणी दरेकी दोन विकेटी घेत भुवनेश्वराक बरी साथ दिली. इंग्लंडा वतीन मोईन खानान 35 जाल्यार डॅव्हीड विलीन 33 धांवड्यांचें योगदान दिलें.

ते आदीं टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करपी भारतान 8 विकेटी वगडावन 170 धांवड्यो केल्यो.

हे मॅचींत विराट कोहली, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा आनी जसप्रीत बुमरा हांणी निमाण्या इकरांत पुनरागमन केलें. पूण, बॅटिंगेंक जडेजा खेरीत एकल्याकूय बरी बॅटींग करपाक जमली ना.

जडेजान 29 बॉलांनी पांच चवक्यांचे मजतीन नाबाद 46 धांवड्यांची खेळी केली. मुखेली रोहीत शर्मान विकेटकीपर बॅट्समन ऋषभ पंता वांगडा मेळून डावाची सुरवात केली. दोगांयनी भारताक जबरदस्त सुरवात करून दितना पावर प्लेंत 49 धांवड्यो केल्यो. रोहीतान 20 बॉलांनी 31 धांवड्यो केल्यो. हातूंत तीन चवक्यांचो आनी दोन सक्यांचो आस्पाव आशिल्लो. तो बाद जाल्या उपरांत भारताचो डाव गडगडलो.

रोहीता उपरांत विराट कोहली एक धांवडी करून तंबूंत परतलो. ताचो बाबत फॉर्म हे मॅचींत लेगीत कायम उरलो. तो पदार्पणाची मॅच खेळपी रिचर्ड ग्लिसनाचो शिकार थारलो. ग्लिसनान ते पयलीं रोहीताक लेगीत बाद केल्लो. कोहलीक बाद केल्या उपरांत ग्लिसनान ऋषभ पंताक बाद केलो. पंतान 15 बॉलांनी चार चवके आनी एक सक्याचे मजतीन 26 धांवड्यो केल्यो.

सुर्यकुमार यादव 11 बॉलांनी 15 आनी फाटले मॅचींतलो हिरो हार्दिक पांड्या 15 बॉलांनी 12 धांवड्यो करून बाद जालो.

भारताच्यो पांच विकेटी 89 धांवड्यांचेर पडिल्ल्यो. अशे स्थितींत जडेजा आनी दिनेश कार्तिक हांणी डाव सांबाळपाची जापसालदारकी आपल्या भुजाचेर घेतली. दोगांयनी 33 धांवड्यांची भागिदारी केली. ही जोडी खेळपट्टीचेर आपले पांय घट्ट रोयता अशें दिसता आसतना जोस बटलरान अनपेक्षीत रितीन ही भागिदारी फोडली. 16वे ओव्हरींत पयल्या बॉलाचेर दोन धांवड्यो घेवपाच्या यत्नांत कार्तिक बाद जालो. बटलरान फिशालकायेन ताका धांवबाद केलो. दिनेश कार्तिक 17 बॉलांनी 12 धांवड्यो केल्यो.

हर्षल पटेलान जडेजा वांगडा मेळून धांवगती वाडोवपाचो यत्न केलो. पूण, जॉर्डनाक सको मारल्या उपरांत हर्षल (13) बाद जालो. जडेजा अखेर मेरेन लडत रावलो. ताणें 29 बॉलांनी नाबाद 46 धांवड्यो करून पंगडाचो स्कोर 170 मेरेन पावयलो.  इंग्लंडा वतीन क्रिस जॉर्डनान चार आनी ग्लिसनान तीन विकेटी घेतल्यो.