भारतान जपानाक हारयलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

युवा खेळगड्यांनी भरिल्ल्या टीम इंडियान काल जाल्ले आशिया हॉकी सर्तीच्या सुपर चारांतले मॅचींत जपानाक 2-1 अशा गोल फरकांनी हारयलो. हाचे सयत लीग फेरयेंत जपाना कडल्यान मेळिल्ले हारीचो बदलो घेतलो.

पयल्या क्वार्टराचे अखेर मेरेन भारतान 1-0 अशी आघाडी घेतिल्ली. मनजीत सिंगान हो गोल करून भारताक म्हत्वाची आघाडी मेळोवन दिली. दुसऱ्या क्वॉर्टरांतल्या 18व्या मिनटाक जपानाक पॅनल्टी कॉर्नर मेळ्ळो. ताचो योग्य फायदो घेत जपानान बरोबरी सादली. जपानाच्या नेवान बरोबरीचो गोल केलो. मध्यांतरा मेरेन दोनूय पंगड 1-1 अशे बरोबरींत आशिल्ले.

तिसऱ्या क्वॉर्टराक भारतान नेटान सुरवात केली. हाचो फायदो ताका रोखडोच जालो. 34व्या मिनटाक पवन राजभरान भारता वतीन दुसरो गोल करून स्कोर 2-1 असो केलो. एका गोलान फाटीं पडिल्ल्या जपानान बरोबरी सादपाचो खर यत्न केलो. पूण, भारताच्या घटमूट डिफॅन्सा मुखार ताचें कांयच शाणपण चलूंक ना. ताका लागून तिसऱ्या क्वॉर्टरा मेरेन भारत 2-1 असो मुखार आशिल्लो.

चवथ्या क्वॉर्टरांत लेगीत भारतान बरें प्रदर्शन केलें. भारतान लीग पांवड्या वयले मॅचींत जपाना आड ज्यो चुकी केल्ल्यो ताची पुनरावृत्ती हे खेपे जाली ना. लीग पांवड्या वयले मॅचींत भारताक जपाना कडल्यान 2-5 अशा गोल फरकांनी हार घेवची पडिल्ली.

सुपर चारांत भारता खेरीत जपान, दक्षीण कोरिया आनी मलेशिया हे पंगड पावल्यात. हे पंगड एकामेका आड दरेकी तीन मॅची खेळटले. ते उपरांत पयले दोन पंगड फायनलींत खेळटले.

हे सर्ती वरवीं भारता वतीन 10 खेळगड्यांनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर पदार्पण केलें. 2023 वर्सा भारतांत संवसारीक हॉकी सर्त जावपाची आसा. येजमान आशिल्ल्यान भारताची सर्तीतली सुवात निश्चीत आसा, ताका लागून निवड समितीन आशिया सर्ती खातीर नव्या खेळगड्यांक संद दिवपाचो निर्णय घेतला.