भारताच्या बायलांच्या बॉक्सींग पंगडाची घोशणा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राष्ट्रकूल खेळां सर्ती खातीर भारताच्या बायलांच्या बॉक्सींग पंगड निवड केली. टोकियो ऑलिम्पिकांत कांश्या पदक जिखपी लव्हलिना बोरगोहेनान परतून एकदां राष्ट्रकूल सर्ती खातीर भारताच्या पंगडांत सुवात मेळयली. तशेंच फाटल्या म्हयन्यांत संवसारीक वस्तादपण सर्तींत भांगरा पदक जिखपी निखत झरीन, युवा संवसारीक वस्ताद नीतू आनी जास्मिन हे पंगडांतले नवे चेरे आसात.

फाटल्या हंगामांत भांगरा पदक जिखपी आनी स खेपेची संवसारीक वस्ताद मॅरी कॉम आनी एल सरिता देवी पंगडांत ना.

दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमांत राष्ट्रीय चांचणेची निमाणी फेरी जाली. ह्यो चांचण्यो चार वजन गटांत घेतल्यो. अंदूंच राष्ट्रकूल सर्त इंग्लंडाच्या बर्मिंगहम शारांत 28 जुलय ते8 ऑगस्ट मेरेन चलतली.

लव्हलिना हिणें राष्ट्रीय चांचणेचे निमाणे फेरयेंत सहज जैत जोडलें. 70 कील वजन गटांत तिणें पुजाक 7-0 अशा फरकांनी हारयली. तशेंच निखत हिणें अपेक्षे प्रमाण प्रदर्शन करतना 50 कील वजन गटांत मिनाक्षीक 7-0 अशा फरकान हारयली.

तशेंच नीतून 48 कील वजन गटांत मंजू राणीक 5-2 अशें हारयलें. जाल्यार संवसारीक वस्तादपण सर्तींत पदक जिखपी परवीनाक हारीचो धपको बसलो. तिका 60 कील वजन गटांत 16 वर्सां पिरायेची बॉक्सर जास्मिनान 6-1 अशा फरकान हारयली.