भारताच्या तिरंदाजी पंगडाक भांगरा पदक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या तिरंदाजाच्या कम्पावण्ड पंगडान संवसारीक सर्तीतल्या दुसऱ्या टप्प्यांतलें लेगीत भांगरा पदक जिखलें. भारताच्या पंगडांत अमन सैनी, अभिषेक वर्मा आनी रजत चौहान हाचो आस्पाव आशिल्लो. भारतान फातनलींत 232-230 अशा उण्या फरकान फ्रान्साच्या पंगडाक हारयलो. हाचे आदीं पयल्या संवसारीक सर्तीच्या पयल्या टप्प्यांत लेगीत भारताच्या त्रिकुटान भांगरा पदक जिखिल्लें. ताका लागून तांचें हें सेगीत दुसरें भांगरा पदक थारलें.

भारत पयल्या दोन फेरयांनी फाटीं आशिल्लो. पूण, तिसरे फेरयेंत अचूक नेम सादून जैत जोडलें. दोनूय पंगडां मदलो जैताचो फरक फक्त दोन गुणांचो आशिल्लो.

मजगतीं, मोहन भारद्वाजान वैयक्तीक गटांत रुप्या पदक जिखलें. ताणें सध्याचो वस्ताद निको व्हिएनराक हारयलो.

भारताच्या कम्पावण्ड पंगडान आपल्या रिकर्व्ह वांगड्यां परस बरें प्रदर्शन केलें. रिकर्व्ह पंगडाक फक्त एक कांश्या पदक जिखप शक्य जाल्लें. पूण, कम्पावण्ड प्रकारांत भारतान काल एक भांगरा पदक, एक रुप्या पदक आनी एक कांश्या पदक जिखून संवसारीक सर्तींतल्या दुसऱ्या टप्प्यांत वट्ट पांच पदकां जिखलीं.