भारताच्या जैतांत दिप्ती, राजेश्वरी पर्जळ्ळीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिप्ती शर्मा आनी राजेश्वरी गायकवाड हांच्या उत्कृश्ट स्पिन बॉलींगेच्या नेटार भारतान तीन देशांचे टी-20 माळेंतले निमाणे मॅचींत वॅस्ट इंडिजाक 8 विकेटींनी हारयलो.

दिप्तीन चार ओव्हरींनी दोन मेडन सयत 11 धांवड्यो दीत तीन विकेटी घेतल्यो. जाल्यार राजेश्वरीन चार ओव्हरींनी णव धांवड्यो दीत एक विकेट घेतली. पुजा वस्त्राकरान चार ओव्हरींनी 19 धांवड्यो दीत दोन विकेटी मेळयल्यो. भारत आनी दक्षीण आफ्रिका ह्या पंगडांनी पयलींच फायनलींतली सुवात निश्चीत केल्या. फायनल 2 फेब्रुवारीक जातली.

वॅस्ट इंडिजाची मुखेली हेली मॅथ्यूजान डावाची सुरवात करतना 34 धांवड्यो केल्यो. पूण, ताच्या पंगडाक मोठी धांवसंख्या उबारपाक जमली ना. वॅस्ट इंडिजान निर्धारीत ओव्हरींनी 6 विकेटी वगडावन फकत 94 धांवड्यो केल्यो.

भारताची ओपनर जेमिमाह रॉड्रिग्सान 39 बॉलांनी नाबाद 42 धांवड्यो केल्यो. जाल्यार मुखेली हरमनप्रीत कौरान 23 बॉलांनी नाबाद 32 धांवड्यो केल्यो. दोगांयनी तिसरे विकेटी खातीर 54 धांवड्यांची नाबाद भागिदारी केली.

ते पयलीं हरमनप्रीतान टॉस जिखून पयलीं फिल्डींग करपाचो निर्णय घेतलो. रेणुका सिंग आनी शिखा पांडे हांणी पयल्यो तीन ओव्हरी घाल्या उपरांत मुखेल्यान दिप्ती कडेन बॉल दिलो. तिणें सेगीत दोन बॉलांचेर रशादा विल्यम्स (8) आनी शमन कॅम्पबेल (0) हांकां बाद करून मुखेल्याचो विस्वास सार्थ थारायलो.

मॅथ्यूजान पांचवे ओव्हरींत शिखा आड दोन आनी सवे ओव्हरींत दिप्ती आड चवको मारून पावर प्लेंत वॅस्ट इंडिजाक 2 बाद 31 अशी मजल मारून दिली.

सातवे ओव्हरींत बॉलींग घालपाक आयिल्ले राजेश्वरी गायकवाडान मेडन घालून प्रतिस्पर्धी पंगडाचेर चेपण हाडलें. उपरांत आपले फुडले ओव्हरींत जेनाबा जोसेफाक एलबीडब्ल्यू बाद केली. 12 ते 15 वे ओव्हरींत वॅस्ट इंडिज पंगडाक फकत पांच धांवड्यो करप शक्य जाल्यो.

जयदा जेम्सान 16वे ओव्हरींत शिखा आड डावांतलो पयलो सको आनी 18वे ओव्हरींत दिप्ती आड दुसरो सको मारलो. ते पयलीं तेच ओव्हरींत दिप्तीन शबिका गजनबीक (12) एलबीडब्ल्यू बाद केली. झैदा आनी अलिया अॅलन हांणी निमाणे ओव्हरींत णव धांवड्यो काडून पंगडाचो स्कोर 90 मेरेन पावयलो.

मोखीचो फाटलाव करपी भारताची सुरवात बरी जाली ना. स्मृती मंधाना दुसरे ओव्हरींत बाद जाली. पूण, जेमिमान जेनेलिया आड दुसरे वटेन दोन चवके मारून चेपण वाडूंक दिलें ना. पावर प्लेंत भारताची धांवसंख्या एक बाद 36 अशी आशिल्ली. पूण, आठवे ओव्हरींत हरलीन देओल (13) मिडऑफांत कॅच बाद जाली.

हरमनप्रीतान मैदानांत देंवना फुडें तिणें आनी जेमिमा हांणी 11वे ओव्हरींत अॅलना आड दोन चवके मारले. 13वे ओव्हरींत हरमनप्रीतान सेगीत चवके मारून भारताचें जैत निश्चीत केलें.