भारताच्या कम्पावण्ड तिरंदाजी पंगडाक भांगर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सध्या दक्षीण कोरियेंत चालू आशिल्ले संवसारीक तिरंदाजी सर्तींत भारतान आपलो शेक दवरलो. प्रनीत कौर, अदिती स्वामी आनी ज्योती सुरेखा वेन्नम हांचो आस्पाव आशिल्ल्या भारताच्या पंगडान कम्पावण्ड स्टेज दोनाचे फायनलींत तुर्की पंगडाक हारोवन सेगीत तिसरें भांगरा पदक जिखलें. भारतान 232-226 फरकान जैत जोडलें. तुर्कीच्या पंगडांत हजल बुरुन, आयसे बेरा सुझर आनी बेगम युवा हांचो आस्पाव आशिल्लो.

प्रनीत कौर, अदिती स्वामी आनी ज्योती सुरेखा वेन्नम संवसारीक क्रमवारींत पयले सुवातेर आसा. भारताक अानीक दोन पदकांची आस्त आसा. ज्योती सुरेखा वेण्णम आनी प्रियांश ही जोडी कम्पावण्ड मिश्र सांघीक गटांत अमेरिकेच्या पंगडा आड खेळटली. जाल्यार प्रथमेश फुगेक कम्पावण्ड प्रकारांत भांगरा पदक जिखपा खातीर आनीक एका जैताची गरज आसा.