भारताचे झणझणीत जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या राष्ट्रीय पंगडांत पुनरागमन करपी हार्दिक पांड्यान इंग्लंडा आडचे पयले टी-20 मॅचींत धुमाकूळ घालो. पयलीं बॅटींग करतना 51 धांवड्यांची खेळी केली आनी उपरांत 33 धांवड्यो दीत 4 विकेटी मेळयल्यो. अर्द शेंकडो मारपा खेरीत चार विकेटी घेवपी भारताचो पयलो खेळगडो थारलो. ताचीच मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड जाली.

हार्दिकाच्या ह्या अश्टतासांच्या प्रदर्शना नेटार भारतान इंग्लंडाक 50 धांवड्यांनी हारोवन माळेंत 1-0 अशी आघाडी घेतली.

हार्दिकाक बॉलिंगेंत युजवेंद्र चहल आनी पदार्पण करपी अर्शदीप सिंग हाणें दरेकी 2 विकेटी घेत बरी साथ दिली. ह्या सगल्यांनी मेळून इंग्लंडाचो डाव 148चेर सोंपयलो.

धांवड्यांच्या फरकान इंग्लंडांत भारतान जोडिल्लें हें व्हड जैत आसा. हाचे आदीं भारतान इंग्लंडांत 2009त जाल्ले संवसारीक सर्तींत बांगलादेशाक 25 धांवड्यांनी हारयिल्लो.

भारतान पयलीं बॅटींग करतना निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 8 विकेटी वगडावन 198 धांवड्यो केल्यो. धांवड्यांचो फाटलाव करतना इंग्लंडाक 19.3 ओव्हरींनी 148 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो.

मोखीचो फाटलाव करपी इंग्लंडाची सुरवात बरी जावंक ना. पयलेच ओव्हरींत भुवनेश्वर कुमारान मुखेली जोस बटलराक शुन्याचेर तंबूंत धाडलो. ते उपरांत पांचवे ओव्हरींत हार्दिक पांड्यान डॅव्हीड मलान आनी लियाम लिव्हिंगस्टोन हांकां फाटोफाट बाद केले. ते उपरांत इंग्लंडाची बॅटींग फळी गडगडली. थारावीक अंतरान भारताच्या बॉलरांनी विकेटी घेतल्यो.

इंग्लंडा वतीन मोईन अलीन सगल्यांत चड 36 धांवड्यो केल्यो. हातूंत चार चवके आनी दोन सक्यांचो आस्पाव आशिल्लो.

ते पयलीं भारताचो मुखेली रोहीत शर्मान टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेतिल्लो. रोहीत शर्मा 14 बॉलांनी 24 धांवड्यो करून बाद जालो. ते उपरांत सगल्याच बॅट्समनांनी आक्रमक बॅटींग करून स्कोरबोर्ड हालयत दवरलो. दीपक हुड्डान 33 आनी सुर्यकुमार यादवान 39 धांवड्यो करून भारताचो स्कोर 150च्या वयर व्हेलो.

ते उपरांत हार्दिक पांड्यान उत्कृश्ठ बॅटींग करीत आंतरराष्ट्रीय टी-20तलो पयलो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. तो 51 धांवड्यो करून बाद जालो.