भारताचें झणझणीत जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान भारतान तिसरे टी-20 मॅचींत न्युझिलॅण्डाक 168 धांवड्यांनी हारोवन झणझणीत जैत जोडून माळ 2-1 फरकान जिखली. शुभमन गिलाचो विक्रमी शेंकडो मॅचीचें खाशेलपण थारलें. ताच्या शेंकड्या नेटार भारतान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन 234 धांवड्यो केल्यो. मोखीचो फाटलाव करतना न्युझिलॅण्डाचो डाव 12.1 ओव्हरींनी फकत 66चेर बाद जालो. हार्दिक पांड्यान सगल्यांत चड चार विकेटी घेतल्यो.

टी-20 क्रिकेटींत धांवड्यांच्या फरकान भारतान जोडिल्ले आतां मेरेनचें हें व्हड जैत आसा. जाल्यार न्युझिलॅण्डाची व्हड हार. भारताचो फाटलो रॅकॉर्ड 143 धांवड्यांनी जैताचो आशिल्लो. टीम इंडियान 2018त आयर्लेण्डाक 143 धांवड्यांनी हारयिल्लो. जाल्यार न्युझिलॅण्ड हाचे आदीं पाकिस्ताना आड 2010त 103 धांवड्यांनी हारिल्लो.

आंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेटींत खंयच्याय टॅस्ट खेळपी पंगडा आड मेळयिल्लें हें दुसरें व्हड जैत आसा. पयले सुवातेर श्रीलंका पंगड आसा. श्रीलंकेन 2007त केनिया आड 172 धांवड्यांनी जैत जोडिल्लें. हातूंत टॅस्ट न खेळपी पंगडांचो आस्पाव केलो जाल्यार आंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेटींत व्हड जैत जोडपाचो विक्रम झेक प्रजासत्ताकाच्या नांवार आसा. झेक पंगडान 2019त तुर्की पंगडाक 257 धांवड्यांनी हारयिल्लो.

मजगतीं, शुभमन गिलान नाबाद 126 धांवड्यांची खेळी करून साबार विक्रम मोडले. ताचे बॅटिंगे उपरांत भारताच्या फास्ट बॉलरांनी जबरदस्त प्रदर्शन केलें. तातूंत सुर्यकुमार यादवान धरिल्ल्यो तीन उत्कृश्ट कॅची दोळे दिपकावपी थारल्यो.

शुभमनान 12 चवके आनी सात सक्यांचे मजतीन नाबाद 126 धांवड्यो केल्यो. भारता वतीन टी-20त शेंकडो मारपी तो सगल्यांत युवा बॅट्समन थारलो. तो 23 वर्सां आनी 146चो आसा. ताणें सुरेश रैनाचो भारतीय विक्रम मोडलो. रैनान 23 वर्सां आनी 156चेर टी-20त शेंकडो मारिल्लो.

राहुल त्रिपाठी आनी शुभमन हांणी धांवड्यांचो पावस घालो. दोगांयनी 42 बॉलांनी 80 धांवड्यांची भागिदारी केली. राहुलान 22 बॉलांनी चार चवके आनी तीन सक्यां सयत 44 धांवड्यो केल्यो. सुर्यकुमार यादवान 24 धांवड्यांचेर बाद जालो. सुर्या आनी शुभमन हांणी 25 बॉलांनी 38 धांवड्यो केल्यो. हार्दिक पांड्यान 17 बॉलांनी 30 धांवड्यो केल्यो.

मोखीचो फाटलाव करपी न्युझिलॅण्डाची सुरवात सामकी बाबत जाली. हार्दिक पांड्यान पयलेच ओव्हरींत फिन अॅलनाक बाद केलो. सुर्यकुमार यादवान स्लिपांत उत्कृश्ट कॅच धरली. ते उपरांत फुडले ओव्हरींत अर्शदीप सिंगान दोन धपके दिले. डॅव्हॉन कॉन्वे आनी मार्क चॅम्पमन हांकां तंबूंत धाडले.

हार्दिकान तिसरे ओव्हरींत ग्लेन फिलिप्साची आडखळ पयस करून भारताक व्हड येस मेळोवन दिलें. सुर्यान तशेच पद्धतीन कॅच धरली. उम्रान मलिकान मायकल ब्रेसवेलाक बाद करून न्युझिलॅण्डाचो अर्दो पंगड 21 धांवड्यांचेर तंबूंत धाडिल्लो.

डॅरील मिचेल आनी मुखेली मिचेल सॅंटनर हांणी 24 बॉलांनी 32 धांवड्यांची भागिदारी करून न्युझिलॅण्डाचो डाव सांबाळ्ळो. पूण, सुर्यकुमारान परत एकदा जबरदस्त कॅच धरली. शिवम मावीच्या बॉलाचेर सॅंटनरान मारिल्लो शॉर्ट सुर्यान शिमे लागसार धरलो. तेच ओव्हरींत राहुल त्रिपाठीन पॉयण्टांत उडी घेत ईश सोधीची कॅच धरली. त्या वेळार न्युझिलॅण्डाची स्थिती 7 बाद 53 अशी जाली. न्युझिलॅण्डाचें आपल्यो विकेटी वगडावचें सत्र चालूच उरलें. ल्युकी फर्ग्युसन शुन्याचेर हार्दिक पांड्याच्या बॉलाचेर कॅच बाद जालो.