भारताचें जबरदस्त पुनरागमन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

माळेंत पुनरागमन कशें करपाक जाय हाची बेसबरी देख भारतान काल दाखोवन दिली. युवा बॅट्समनांक लजेक घालपी अशी दिनेश कार्तिकाची आक्रमक अर्द शेंकड्याची खेळी आनी अवेश खानाच्या भेदक बॉलिंगेच्या नेटार भारतान चवथे मॅचींत दक्षीण आफ्रिकेक 82 धांवड्यांनी हारयलो. ह्या जैता सयत भारतान पांच टी-20 मॅचींचे माळेंत 2-2 अशी बरोबरी सादली.

भारतान दिल्ले 170 धांवड्यांचे मोखीचो फाटलाव करपी आफ्रिकेक 16.5 ओव्हरींनी फक्त 87 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो.

मोखीचो फाटलाव करतना दक्षीण आफ्रिकेच्या बॅट्समनांनी भारताच्या बॉलरां मुखार दिमी मारली. भारताच्या फास्ट आनी स्पीन बॉलरांनी ह्या वेळार अचूक आनी भेदक मारो केलो. ताका लागून भारताक झणझणीत जैत मेळोवप शक्य जालें. अवेश खानान चार विकेटी घेवन आफ्रिकेचो डाव गडगडावन उडयलो. स्पिनर युजवेंद्र चहलान दोन विकेटी घेतल्यो.

ते पयलीं टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करपी भारताची सुरवात बरी जाली ना. ओपनर ऋतुराज गायकवाडाच्या रुपान भारताक पयलो धपको बसलो. ताका फक्त पांच धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. फाटल्या तीन मॅचींनी अपेशी थारिल्लो श्रेयस अय्यर हे मॅचींत कसो बॅटींग करतलो हाचे कडेन सगल्यांचें लक्ष लागिल्लें. पूण, श्रेयसान परतून निर्शेणी हाडली. ताका फक्त चार धांवड्यो करप शक्य जाल्यो.

एके वटेन दोन विकेटी पडल्यो आसल्यो तरी दुसरे वटेन ईशान किशनान डाव सांबाळून दवरिल्लो. धांवगती वाडोवपाची जापसालदारकी ताच्या भुजाचेर आशिल्ली. पूण, तो 17 धांवड्यांचेर बाद जालो आनी भारताची धांवगती उणावली.

धांवगती वाडोवपाची जापसालदारकी मुखेली ऋषभ पंत आनी उप मुखेली हार्दिक पांड्या हांचेर आयली. हे दोगूय भारताक व्हड धांवसंख्या उबारून दितले अशें दिशिल्लें. पंतान सको मारपाच्या यत्नांत व्हड शॉर्ट मारलो. बॉल बरोच वयर गेलो. केशव महाराज कॅच धरपाक धांवलो. पूण, ताणें पंताची कॅच सोडली. कॅच सोडली त्या वेळार पंत 15 धांवड्यांचेर आशिल्लो. पूण, ह्या जीवनदानाचो फायदो घेवपाक पंताक जमलो ना. कारण फक्त दोन धांवड्यां उपरांत तो बाद जालो.

भारताक व्हड धांव संख्या उबारपाक जमची ना अशें दिसपाक लागलें. अशा वेळार दिनेश कार्तिक पंगडाचे मजतीक धांवन आयलो. ताणें 27 बॉलांनी 9 चवके आनी दोन सक्यांचे मजतीन 55 धांवड्यांची खेळी केली. ह्या वेळार ताका पांड्याची बरी साथ मेळ्ळी. पांड्यान 31 बॉलांनी 46 धांवड्यो केल्यो.