भारताचें क्लीन स्विपाचें सपन भंगलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तिसरी आनी निमाणी मॅच जिखून दक्षीण आफ्रिकेचो टी-20 माळेंत धूप करतलो अशें दिशिल्लें. पूण, भारतान निमाणी मॅच वगडायली. आफ्रिकेन 49 धांवड्यांनी जिखून भोंवडेची अखेर केली.

संवसारीक टी-20 सर्ती पयलीं भारताची ही निमाणी मॅच आशिल्ली. भारतान टॉस जिखून पयलीं बॉलींग करपाचो निर्णय घेतलो. पयल्या पावर प्ले उपरांत दक्षीण आफ्रिकेन सादूर सुरवात केली.

मुखेली तेम्बा बावुमाक फास्ट बॉलर उमेश यादवान बाद केलो. क्विंटन डी कॉकाची उत्कृश्ट बॅटींग चालू आसतना ताका दोन खेपे जीवनदान मेळ्ळें. हाचो फादो घेत ताणें रिले रॉसो वांगडा मेळून अर्द शेंकड्याची भागिदारी केली. ताणें 33 बॉलांनी 53 धांवड्यो करून आपलो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो.

ते उपरांत दक्षीण आफ्रिकेक दुसरो व्हड धपको बसलो. क्विंटन 43 बॉलांनी 68 धांवड्यो करून बाद जालो. श्रेयस अय्यरान ताका धांवबाद केलो. पूण, दुसरे वटेन आशिल्ल्या रॉसोन जबरदस्त बॅटींग करतना 48 ओव्हरींनी 100 धांवड्यो केल्यो. ताच्या ह्या शेंकड्याक लागून आफ्रिकेक 200चो टप्पो हुपपाक जमलो. आफ्रिकेन निर्धारीत 20 ओव्हरींनी फक्त 3 विकेटी वगडावन 227 धांवड्यो केल्यो.

धांवड्यांचो फाटलाव करपी भारताची सुरवात बाबत जाली. मुखेली रोहित शर्माक खातें लेगीत उगडपाक जमलें ना. विराट कोहलीचे सुवातेर श्रेयस अय्यराक निमाण्या इकरांत सुवात मेळिल्ली. पूण, ताचो ताका फायदो करून घेवपाक जमलो ना.

एका फाटल्यान एक विकेट पडत गेल्ल्यान भारताक एकूय व्हड भागिदारी करपाक जमूंक ना. सगलेच बॅट्समन सके आनी चवके मारपाच्या यत्नांत बाद जाले. बॅटिंगेक अनुकूल आशिल्ले खेळपट्टीचेर एकूय बॅट्समनाक तग धरपाक जमलो ना. अखेरेक भारताचो डाव 178 धांवड्यांचेर सोंपलो.

भारतान बॅटींग, बॉलींग आनी फिल्डींग अशा तिनूय विभागांनी बाबत प्रदर्शन केलें.