भारताचें आव्हान कायम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतान तिसरे टी-20 मॅचींत दक्षीण आफ्रिकेक 48 धांवड्यांनी हारयलो. ह्या जैता सयत फाटल्या सात मॅची पसून आफ्रिके आड हारीचो क्रम चालू आशिल्लो तो काल मोडलो. क्रिकेटीचे तिनूय प्रकार मेळून भारताचो पंगड दक्षीण आफ्रिका आड सेगीत सात मॅची हारिल्लो.
ह्या जैतान भारतान पांच टी-20 मॅचींतलें आपलें आव्हान लेगीत राखलें. आफ्रिकेन सुरवातीच्यो दोनूय मॅची जिखून 2-0 अशी आघाडी घेतिल्ली. ते खातीर माळ वाटावपाक भारताक जैत सामकें गरजेचें आशिल्लें.
मजगतीं, भारतान दिल्ले 180 धांवड्यांचो फाटलाव करपी आफ्रिकेचो डाव 19.1 ओव्हरींनी 131चेर सोंपलो.
ताची सुरवात बरी जाली ना. दोनूय ओपनर सवाय भितर तंबूंत परतल्या उपरांत ड्युसेनाक लेगीत व्हड खाशेलें प्रदर्शन करपाक जमलें ना. आफ्रिकेच्यो विकेटी थारावीक अंतरान पडत गेल्यो.
ते आदीं फाटल्या दोन मॅचींनी अपेशी थारिल्ल्या ऋतुराज गायकवाडाक म्हत्वाच्या खिणाक फॉर्म सांपडलो. ताणें अर्द शेंकड्याची खेळी केली. दुसरो ओपनर ईशान किशन हाणें लेगीत आपलो फॉर्म कायम राखतना आनीक एक अर्द शेंकडो पुर्ण केलो.
भारतान पयल्या 10 ओव्हरींनी 1 बाद 97 धांवड्यो केल्यो. ते उपरांत डावाच्या दुसऱ्या टप्प्यांत दक्षीण आफ्रिकेच्या बॉलरांनी बरे तरेन पुनरागमन केलें. फिल्डरांनी कांय सोंप्यो कॅची सोडल्यो. ताची भरपाय ताणें रोखडीच केली.
ऋतुराजान उत्कृश्ठ सुरवात करून दितना आफ्रिकेच्या बॉलरांचेर चेपण हाडलें. ताणें पांचवे ओव्हरींत एनरीच नॉर्खियाक सेगीत पांच चवके मारले. भारतान 5.3 ओव्हरींनी 50 धांवड्यो पुर्ण केल्यो. ताणें पयले विकेटी खातीर 97 धांवड्यांची भागिदारी केली. अखेरेक ऋतुराज 35 बॉलांनी 7 चवके आनी 2 सक्यांचे मजतीन 57 धांवड्यो केल्यो.
ऋतुराज बाद जाल्या उपरांत ईशानान आक्रमक रुप आपणायलें. ताणें 31 बॉलांनी अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. ताणें स्पिनर केशव महाराजाची बॉलींग फोडून काडली. श्रेयस अय्यरान लेगीत आक्रमक बॅटींग केली. पूण, ताका व्हड खेळी करपाक जमली ना. श्रेयस 14 धांवड्यो करून बाद जालो. ताणें दुसरे विकेटी खातीर ईशाना वांगडा 18 बॉलांनी 1 धांवड्यांची भागिदारी केली. ते उपरांत फुडल्या बॉलाचेर भारताक व्हड धपको बसलो. ड्वेन प्रेटोरीयसान घाल्ल्या ऑफ कटर स्लोव्हर बॉलाचेर इशानाचो फटको चुकलो आनी तो रिझा हेड्रिक्साक कॅच दिवन बाद जालो. ताणें 35 बॉलांनी 5 चवके आनी 2 सक्यांचे मजतीन 54 धांवड्यो केल्यो.
15वे ओव्हरींत हार्दिक पांड्या एक धांवडेचेर आसतना डॅव्हीड मिलरान सोंपी कॅच सोडली. रॅसी व्हॅन डेर ड्युसनान मुखेली ऋषभ पंताक 4 धांवड्यांचेर जीवनदान दिलें. पूण, पंताक ताचो फायदो घेवपाक जमलो ना. पंत 6 धांवड्यो करून बाद जालो. दिनेश कार्तिक लेगीत 6 धांवड्यो करून तंबूंत परतलो. अशे तरेन आफ्रिकेच्या बॉलरांनी मॅचींत कमबॅक केलें.
हार्दिक पांड्यान अखेरच्या ओव्हरींनी उत्कृश्ठ शॉर्ट्स मारून भारताक व्हड धांवसंख्या उबारून दिवपाक मजत केली. ताणें 31 धांवड्यांची खेळी केल्ल्यान भारताक 5 बाद 179 मेरेन पावप शक्य जालें.