भारताची 38 धांवड्यांनी हार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंग्लंडाच्या बायलांच्या क्रिकेट पंगडान भारताचे भोंवडेची सुरवात जैता वरवीं केली. इंग्लंडान हांगाच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर जाल्ले टी-20 मॅचींत येजमान भारताच्या बायलांच्या पंगडाक 38 धांवड्यांनी हारयलो.

इंग्लंडान पयलीं बॅटींग करतना निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 6 विकेटी वगडावन 197 धांवड्यो केल्यो. मोखीचो फाटलाव करतना भारताक 159 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो.

तीन मॅचींचे टी-20 माळेंत भारताची मुखेली हरमनप्रीत सिंगान टॉस जिखून इंग्लंडाक पयलीं बॅटींग करपाचें आमंत्रण दिलें. तिचो हो निर्णय सुरवातीक योग्य कसो दिसलो. फास्ट बॉलर रेणुका सिंगान पयलेच ओव्हरींत इंग्लंडाच्यो दोन विकेटी घेतल्यो. सोफिया डंकले (1) आनी एलिस कॅप्सी (0) सवाय भितर तंबूंत परतल्यो. पूण, उपरांत डॅनिली यॉट आनी नताली सिवर हांणी 86 बॉलांनी 138 धांवड्यांची भागिदारी करून इंग्लंडाक बरे स्थितींत हाडलो.

डॅनिलीन 47 बॉलांनी 75 धांवड्यो केल्यो. डॅनिली उपरांत नताली सिवरान सगलीं सुत्रां आपल्या हातांत घेतलीं. तिणें 53 बॉलांनी 77 धांवड्यो केल्यो. विकेटकीपर एमी जोन्सान जबरदस्त खेळी केली. तिणें फकत 9 बॉलांनी 23 धांवड्यो करून इंग्लंडाक 200च्या लागसार पावयलो. अशे तरेन निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 6 विकेटी वगडावन 197 धांवड्यो केल्यो. भारता वतीन रेणुका सिंगान तीन, श्रेयंका पाटीलान दोन आनी साइका इशाकान एक विकेट घेतली.

198 धांवड्यांचे मोखीचो फाटलाव करपी भारताची सुरवात बाबत जाली. स्मृती मंधाना (6) आनी जेमिमा रॉड्रिगेज (4) रोखडीच बाद जालीं. दुसरी ओपनर शेफाली वर्मान एके वटेच्यान ताबडतोड धांवड्यो करीत आशिल्ली. मुखेली हमरनप्रीत कौर हिच्या वांगडा तिणें 41 धांवड्यांची भागिदारी केली. हरमनप्रीत 21 बॉलांनी 26 धांवड्यो करून सोफी एकलस्टोनाची शिकार थारली. ते उपरांत शेफालीन ऋचा घोष हिच्या वांगडा मेळून 40 धांवड्यांची भागिदारी केली. पूण, ऋचा (21) हिका लेगीत व्हड खेळी करपाक जमली ना.

122 धांवड्यांचेर 4 विकेटी वगडायल्या उपरांत भारत मानसीक रितीन खचिल्लो दिसलो. भारतान ते उपरांत थारावीक अंतरान विकेटी वगडायल्यो. शेफालीन 42 बॉलांनी 52 धांवड्यो करून सोफीची शिकार थारली. 151च्या स्कोराचेर कनिका अहुजा (15) बाद जाली. अशे तरेन निर्धारीत 20 ओव्हरींनी भारत 6 विकेटी वगडावन 159 धांवड्यो करपाक शकलो.