भारताक 10 विकेटींनी जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या बायलांच्या क्रिकेट पंगडान येजमान श्रीलंके आडचे दुसरे वन डे मॅचींत 10 विकेटींनी जैत जोडलें. ह्या जैता सयत भारतान तीन मॅचींचे माळेंत 2-0 अशी निर्णायक आघाडी घेतली.

टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करतना श्रीलंकेन 50 ओव्हरींनी 173 धांवड्यो केल्यो. ताची सुरवात सामकी बाबत जाली. ओपनर हसिनी परेरा शुन्याचेर तंबूंत परतली. तिका रेणुकान बोल्ड केली. दुसरी ओपनर विशमी गुणरत्ने लेगीत अपेशी थारली. ती तीन धांवड्यो करून रेणुकाची दुसरी शिकार थारली.

42 धांवड्यां मेरेन श्रीलंकेच्यो चार विकेटी पडिल्ल्यो. चमारी अटापट्टून श्रीलंकेचो डाव सांबाळपाचो यत्न केलो. ताणें 45 बॉलांनी 27 धांवड्यो केल्यो. तिचे खेरीत अमा कंचनान 83 बॉलांनी 47 धांवड्यांची खेळी केली. जाल्यार डी सिल्वान 62 बॉलांनी 32 धांवड्यो केल्यो.

भारता वतीन रेणुका सिंगान सगल्यांत चड चार विकेटी घेतल्यो. तिणें 10 ओव्हरींनी फक्त 28 धांवड्यो दिल्यो. मेघना सिंगान 10 ओव्हरींनी 43 धांवड्यो दितना 2 जाल्यार दिप्ती शर्मान 10 ओव्हरींनी 30 धांवड्यो दिवन 2 विकेटी घेतल्यो.

मोखीचो फाटलाव करपी भारतान शेफाली वर्मा आनी स्मृती मंधाना हांच्या उत्कृश्ठ खेळी नेटार 25.4 ओव्हरींनी मोख मेळयली. मंधानान नाबाद 94 आनी शेफालीन नाबाद 71 धांवड्यांची खेळी केली.