भारताक हारीचो धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे आशिया करंड टी-20 सर्तींत भारताक पाकिस्ताना आड 13 धांवड्यांनी हार घेवची पडली. टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेवपी पाकिस्तानान भारता मुखार 138 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. पूण, भारताचो डाव 124 धांवड्यांचेर सोंपलो. पाकिस्ताना वतीन नाशरा संधून सगल्यांत चड 3 विकेटी घेतल्यो. जाल्यार सादिका इक्बाल आनी निदा दार हांणी दरेकी दोन विकेटी मेळयल्यो. ते वयलीं निदा दारान नाबाद 56 धांवड्यांची खेळी केल्ली.

पाकिस्तानान जैता खातीर दिल्ले 138 धांवड्यांचे मोखीचो फाटलाव करतना भारतान 10 ओव्हरींनी 50 धांवड्यो करतना तीन विकेटी वगडायिल्ल्यो. ओपनर स्मृती मंधानान 17 धांवड्यो करून आनी जेमिमा रॉड्रिग्स 2 धांवड्यो करून बाद जाली. भारताची दुसरी ओपनर साभिनेनी मेघना लेगीत फक्त 15 धांवड्यांची खेळी करून तंबूंत परतली. नशरा संधून भारताच्या दोनूय ओपनरांक बाद केले.

50 धांवड्यांचेर तीन विकेटी पडल्या उपरांत पुजा वस्त्रकर आनी हेमलता हांचेर डाव सांबाळपाची जापसालदारकी आशिल्ली. पूण, हेमलता 20 धांवड्यो करून आनी पुजा 5 धांवड्यो करून बाद जालें.

भारताचो अर्दो पंगड तंबूंत परतून गेल्या उपरांत भारताची सगली भिस्त मुखेली हरमनप्रीत कौर आनी दिप्ती शर्मा हांचेर आशिल्ली. तांकां लेगीत ही जापसालदारकी पेलूंक ना. पंगडाचो स्कोर शंबराच्या मुखार पावचे पयलींच दोगांय बाद जालीं. राधा यादव लेगीत तांच्या फाटोफाट तंबूंत परतलें.

एके वटेन विकेटी पडत आसतना दुसरे वटेन रिचा घोष आक्रमक बॅटींग करताली. पूण, 13 बॉलांनी 26 धांवड्यो केल्या उपरांत सादिया इक्बालान तिका बाद केली. अखेरेक भारताक 6 बॉलांनी 18 धांवड्यांची गरज आसतना पाकिस्तानान भारताचो डाव 124चेर सोंपयलो.

ते पयलीं टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपी पाकिस्तानाक भारतान पावर प्लेंत दोन धपके दिले. पुजा वस्त्रकरान सिदरा आमिनाक 11 धांवड्यांचेर बाद केलें. ते उपरांत दिप्ती शर्मान सवे ओव्हरींत मुनिबा अलीक 17 धांवड्यांचेर बाद केलें. जाल्यार तेच ओव्हरींत ओमैमा सोहैलाक शुन्याचेर बाद करून पाकिस्तानाची स्थिती 3 बाद 33 अशी केली.

3 बाद 33 अशी अवस्था आसतना मुखेली बिसमाह मारुफ आनी निदा दार हांणी पाकिस्तानाचो डाव सांबाळ्ळो. दोगांयनी अर्द शेंकड्याची भागिदारी करून पंगडाचो स्कोर शंबराच्या वयर पावयलो. चवथे विकेटी खातीर दोगांयनी 76 धांवड्यांची भागिदारी केली. अखेरेक ही जोडी रेणुका सिंगान मारुफाक बाद करून फोडली. ते उपरांत पाकिस्तानाच्या हेर बॅट्समनांक बरें प्रदर्शन करपाक जमूंक ना. निदा दारान 37 बॉलांनी 56 धांवड्यांची खेळी करून पाकिस्तानाक 6 बाद 137 धांवड्यां मेरेन पावयलो.