भारताक बरोबरीची संद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारत आनी दक्षीण आफ्रिका ह्या पंगडां मदीं आयज माळेंतली चवथी टी-20 मॅच जातली. पांच टी-20 मॅचींचे माळेंत दक्षीण आफ्रिका सध्या 2-1 अशा फरकान मुखार आसा.

मदल्या ओव्हरींनी चेपणा पसून पंगडाक वाटावपाक फॉर्मा खातीर झुजपी मुखेली ऋषभ पंताक आयचे करात वा मरात मॅचींत बरें प्रदर्शन करचें पडटलें.

पंताच्या बाबत प्रदर्शनाक सोडलें जाल्यार भारतान विशाखापट्टणमांत जाल्ले तिसरे मॅचींत भारतान पयल्या दोन मॅचींनी केल्ल्या चुकींनी सुदारणां करून जैत जोडिल्लें. माळेंतलें आव्हान कायम राखपाक भारताक आनीक एका जैताची गरज आसा. भारतान आयज जैत जोडलें जाल्यार पांचवी मॅच निर्णायक थारतली.

पंताचेर जेन्ना जेन्ना टिका जावपाक लागल्या तेन्ना तेन्ना तो उत्कृश्ठ खेळी करून टिकाकारांचीं तोंडां बंद करता. चवथे मॅचींत ताचे कडेन हीच संद आसा. दक्षीण आफ्रिकेच्या बॉलरांनी ताच्या बॅटाचेर अंकूश दवरून ताका आवडीचे शॉर्ट खेळपा पसून आडायला. पंत चडशे खेपे डीप वाठारांत कॅच दिवन बाद जाला. हातूंतल्यान ताका भायर सरपाची गरज आसा.

ऋतुराज गायकवाड आनी ईशान किशन हांच्या कडल्यान परतून एका बऱ्या प्रदर्शनाची आस्त आसतली. ऋतुराज आनी इशान हांणी फाटले मॅचींत भारताक बरी सुरवात करून दिल्ली. इशानान परिपक्व बॅटींग करून राखीव ओपनर बॅट्समनाच्या रुपान आपलो दावो आनीक घटमूट केला.

अंदूं ऑस्ट्रेलियेंत जावपी संवसारीक टी-20 सर्ती खातीर निवड समितीचो ताचेर निश्चीत रितीन गेलां आसतलें. उरिल्ल्या दोन मॅचीं खातीर ऋतुराज आनी इशान हांकां फॉर्म कायम राखचो पडटलो. हे दोगूय आर्यलॅण्डा आड जावपी दोन टी-20 मॅचींचे माळेंत लेगीत खेळटले.

श्रेयस अय्यराचेर चेपण आसतलें. शॉर्ट बॉलाचेर खेळपाक कठीण जाता. तिसरे सुवातेर खेळपी श्रेयसाक आयचे मॅची वरवीं फॉर्मांत येवपाची आस्त आसतली.

विशाखापट्टणमांत बरे सुरवाती उपरांत मदल्या ओव्हरींनी भारताचो पंगड झुजतना दिसलो. अखेरच्या ओव्हरींनी हार्दिक पांड्यान 21 बॉलांनी नाबाद 31 धांवड्यांची खेळी करून पंगडाक 180च्या लागसार पावयिल्लो. आतां मदले फळयेंतल्या बॅट्समनांक जापसालदारकी घेवन खेळचें पडटलें.

फाटले मॅचींत युजवेंद्र चहल आनी अक्षर पटेल ह्या स्पिनरांनी बरें प्रदर्शन केल्लें. अक्षरान फायदेशीर बॉलींग केल्ली, जाल्यार युजवेंद्रान विकेटी घेतिल्ल्यो. फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार सातत्यान बरें प्रदर्शन करीत आसा. आवेश खान चड धांवड्यो दिना पूण, विकेटी लेगीत घेना. हर्षल पटेला कडेन विवीधताय आसा.

दुसरे वटेन दक्षीण आफ्रिका जैताच्या मार्गार येवपाक इत्सूक आसतलो. सध्या 2-1 फरकान मुखार आशिल्लो आफ्रिका पंगड आयचे मॅची वरवीं निकाल लागचो म्हणून यत्न करतलो. ओपनर बॅट्समन क्विंटन डी कॉकाच्या मनगटाची दुखापत अजून बरी जावंक ना. फाटले मॅचींत तबरेज शम्सी आनी केशव महाराज म्हारगे थारिल्ले. फास्ट बॉलर कगिसो रबाडान बरें प्रदर्शन केल्लें. पूण, दुसरे वटेच्यान ताका बरी साथ मेळूंक नाशिल्ली. फिल्डींग लेगीत बाबत जाल्ली.