भारताक इंग्लंडाचो बदलो घेवपाची संद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आत्मविस्वासान भरिल्लो भारताच्या बायलांचो हॉकी पंगड आयज संवसारीक हॉकी सर्तींतल्या ब गटांत इंग्लंड आड खेळटलो. ही मॅच जिखून टोकियो ऑलिम्पिकांत मेळिल्ले हारीचो बदलो घेवपाचो ताचो यत्न आसतलो.

टोकियो ऑलिम्पिकांत कांश्या पदका खातीर जाल्ले मॅचींत इंग्लंडान भारताक 4-3 फरकान हारयिल्लो. हे हारीक लागून ऑलिम्पिकांत बायलांच्या गटांत पदक जिखून इतिहास घडोवपाच्या भारताच्या सपनाचेर उदक रकिल्लें.

भारताच्या पंगडाचो आत्मविस्वास बरोच वाडला. हाचें मुख्य कारण म्हणल्यार एफआयएच प्रो लिगेंत पयले खेपे खेळटना तिसरी सुवात मेळयिल्ली. भारतान संवसारीक सर्तींतलें उत्कृश्ठ प्रदर्शन 1974त केल्लें. त्या वेळार ताका चवथी सुवात फावो जाल्ली. टोकियो ऑलिम्पिकांत चवथी सुवात मेळून लेगीत बायलांच्या पंगडाच्या येसाचो ग्राफ वयरूच उरला. मे म्हयन्यांत जाहीर केल्ल्या रॅंकिंगेंत भारताच्या बायलांच्या पंगडान आठवी सुवात मेळयिल्ली. हें ताचें आतां मेरेनचें सर्वोच्च रॅंकींग आसा. हाचे खेरीत प्रो लिगेंत ताणें बळिश्ठ पंगडांक खर आव्हान दिलां. प्रो लिगेंत भारत बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया आनी इंग्लंड ह्या पंगडां परस मुखार आशिल्लो.

अणभवी गोलकीपर सविता पुनियान पंगडाचें फुडारपण योग्य रितीन केलां. दुखापतीक लागून सदची मुखेली राणी रामपाल टोकियो ऑलिम्पिका पसून पंगडांतल्यान भायर आसा. सविता उत्कृश्ठ फॉर्मांत आसा आनी तिका साथ दिवपाक युवा गोवकीपर बिछू देवी खारीबाम आसा. डिफॅन्सांत उप मुखेली दीप ग्रेस इक्का, गुरजीत कौर, उदिता आनी निक्की प्रधान आसा. जाल्यार मिडफिल्डाची जापसालदारकी सुशीला चानू, नेहा गोयल, नवजौत कौर, सोनिका, ज्योती, निशा, मोनिका हांचेर आसतली.

सलीमा टेटे लेगीत जबरदस्त फॉर्मांत आसा. आक्रमण करपाची जापसालदारकी वंदना कटारिया, लालरेम्सियामी, नवनीत कौर आनी शर्मिला देवी हांचेर आसतली. बरी तयारी करून लेगीत भारताक राणी रामपालाची गैरहाजेरी जाणावपाक शकता.