भाटपाले माडाच्यो शिवड्यो पेड्डेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: भाटपाले धुपेमळ वाठारांतले माडाच्यो आनी कवाथ्याच्यो शिवड्यो पेड्डेर जायत आसात. माडाच्यो शिवड्यो पेड्डेर जावपा फाटलें कारण माडाचे धनी प्रशांत देसाय हांकां विचारलें तेन्ना, माडाच्यो शिवड्यो फाटल्या स म्हयन्या सावन पेड्डेर जाल्ल्याचें तांणी म्हणलें. आपले बागायतींतले स माड आनी शेजारच्या बागायतींतले लेगीत माडाच्यो आनी कवाथ्याच्यो शिवड्यो पेड्डेर जाल्ल्यान हाता कडेन आयिल्लें पीक गेल्ल्याचें देसाय हांणी म्हणलें.