भाजपा कडल्यान सरकारी यंत्रणेचो गैरवापरः संकल्प

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः भाजपान फकत आस्वासना दिवंन लोकांची फटवणूक चलयल्या. म्हारगाये विशीं राज्य सरकार कांयच उलयना. फकत सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर करता. खून, चोरयो, मारामारींक लागून राज्यांतल्या कायदो आनी सुव्यवस्थेचो प्रश्न उप्राशिल्ले कडेन आसतना  सरकार शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांक संरक्षण दिवपाक पयशे खर्च करता असो आरोप मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी केला.
आपल्या वाडदिसाच्या निमतान आमोणकारान सडा हांगा आपलें संपर्क कार्यालयन सुरू केला. ताचें उक्तावण ज्येश्ठ नागरिकांचे हस्तुकीं केलें. आमदार जाल्या उपरांत सडा वाठारांत आपलें कार्यालय सुरू करपाचें आस्वासन आमोणकार हांणी दिल्लें.
महाराष्ट्रांतल्या शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार फाटल्या बुधवारा गोंयांत आशिल्ले. ताचे सुरक्षे खातीर पुलिसांचो बंदोबस्त दवोरिल्लो. एका राजकी पक्षाच्या आमदारां खातीर पुलिसांचो वापर केल्ले खातीर आमोणकारान अजाप उक्तायलें. सुरक्षेचेर जाल्लो खर्च कोणे केला असो प्रश्न करून व्हो खर्च गरीबां खातर करपाक जाय आशिल्लो अशें तांणी सांगलें.