भाजपान केलो मत विभागणीचो यत्न

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अमीत पाटकारः केप्यां काँग्रेसीचे चेतना यात्रे निमतान मार्गदर्शन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

केपें: ब्रिटीशांनी भारतांत ‘डिव्हायड अँण्ड रूल’ ही पद्दत आपणायल्ली. तीच पद्दत आतां भाजपा वापरता. ताका लागून खूबशे पक्ष हाडले आनी मतांची विभागणी करपाचो यत्न केलो, अशें गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमीत पाटकारान सांगलें. केप्यां काँग्रेस कार्यालयांत आयोजीत केल्ल्या चेतना यात्रा कार्यावळींत पाटकार कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतालो.

ह्या वेळार केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टा, सावियो डायस, कॅप्टन विरियातो, सुभाष फळदेसाय, अवधूत आमोणकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

काँग्रेस पक्ष घटमूट करपाचो आसत जाल्यार पणजे बसून चलचें ना. ते खातीर दरेका गोंयकारांच्या घरा मेरेन वचप गरजेचें आसा. लोकांचो विचार आनी समस्या समजून घेवच्यो पडटात. ते खातीर सगळ्या कार्याकर्त्यांचें सहकार्य गरजेचें आसा. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांक लागुनूच काँग्रेस पक्ष उबो आसा आनी जिखता. ताका लागून कार्यकर्त्यांची चिंतन बसका घेवपाचो विचार आसा, अशें पाटकारान सांगलें.

गोंयकार म्हूण अभिमान आनी स्वाभिमान आसा. जाल्यार ताचें स्रय फक्त काँग्रेस पक्षाक वता. काँग्रेस पक्षाक लागुनूच कोंकणी राजभाशेचो दर्जो मेळ्ळो, घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. बाकीचे पक्ष येवन गोंयकारां खातीर वावुरतात अशें दाखयतात, पूण तो फक्त देखावो. काँग्रेस पक्ष सर्वसामान्य लोकांक वांगडा घेवन वचपी पक्ष. लोकांचे प्रस्न सोडोवचे बदला वाग भायल्यान आयल्यात, अशें सरकार सांगता, अशें पाटकारान सांगलें.

काँग्रेस पक्ष घटमूट करचे खातीर तळागाळांत वचून काम करप गरजेचें आसा. सामान्य लोकांक मुळाव्यो सुविधा दिवचे खातीर काम करपाची गरज आसा, अशें एल्टन डिकॉस्टान सांगलें.

काँग्रेस पक्षाक लागुनूच देशाची उदरगत जावपाक शकली. युवा पिळगेक काँग्रेसीचो इतिहास समजून सांगप गरजेचें आसा. पाटकाराच्या फुडारपणा खाला काँग्रेस बरो वावर करतलो, अशें सुभाष फळदेसायान सांगलें.

फुडलीं पांच वर्सां काँग्रेस आसतलो सक्रीयः पाटकार

विधानसभा वेंचणुकेंत 67 टक्के मतदान हें सरकारा आड जालां. लोक सरकाराचेर बेजार आसात, हें ताचे वयल्यान स्पश्ट जाता. चेतना यात्रा कार्यावळी विशीं खूबश्या सोशल मिडिया आनी हेर माध्यमांतल्यान चुकीचो प्रचार करतात, मात ही कार्यावळ येसस्वी करचे खातीर कार्यकर्त्यांक धीर दिवपाची गरज आसा. कार्यकर्त्यांचो विचार चालीक लायतले. वेंचणूक आयले उपरांत काँग्रेस पक्ष वावराक लागता, असो लोकांचो समज आशिल्लो. प्रत्यक्षांत तशें ना. फुडलीं पांच वर्सां काँग्रेस पक्ष सक्रीय आसतलो. लोकांचे प्रस्न घेवन फुडें येतलो, अशें अमीत पाटकारान सांगलें.