भाजपाचो प्रचार दुसऱ्या पांवड्यार,काँग्रेसीचे अजून उमेदवार थारनात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-काँग्रेसीचे उमेदवार 5 तारखेक जाहीर जावपाची शक्यताय

पणजीः गोंयांत लोकसभा वेंचणुंकेचे उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेसीन परत एक फावट कळाव केला. काँग्रेसीन लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारांची काल 11 वी वळेरी जाहीर केली. तातूंत 17 उमेदवारांची नांवां जाहीर जाल्यात. पूण तातूंत गोंयच्या उमेदवारांचो आस्पाव ना. जाल्यार भाजपान आपल्या प्रचाराक प्रचाराक नेट दिला आनी उत्तरेंत तो दुसऱ्या पांवड्यार पावला.

काँग्रेसींतल्या गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज वा फाल्यां गोंयच्या उमेदवारांचीं नांवां जाहीर जावपाची शक्यताय आसा. उमेदवारांची 12 वी वळेरी चड करून एप्रीलच्या 5 तारखेक जाहीर जातली. हे वळेरेंत गोंयच्या उमेदवारांचो आस्पाव जावये, अशें गोपांनी सांगलें.

दक्षिणेंत भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेंपे हांच्या प्रचाराचो पयलो पांवडो एप्रिलाचे 5 तारखेक सोंपतलो आनी दुसरो पांवडो चालीक लागतलो.

उमेदवार निवडीच्या कळावा खातीर आमी गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार

हांका विचारले, तांणी सांगलें, आमच्या वटेन उमेदवार जाहीर करपाक कळाव जाला हे आमी मान्य

करतात आनी ह्या कळावांक लागून लोकांच्यो जो भावना आसात तांचो आमी आदर करतांत. उमेदवार केन्ना जाहीर जातले हाची उमळशींक आमका सगळ्यांक लागून उरल्या. पूण कार्यकर्त्यांनी निशेवचे न्हय, अशे कवठणकार म्हणलें.

काँग्रेसीचे दोनूय सुवातांचेर कोण उमेदवार आसतले आनी ते केन्ना जाहीर जातले आपूण सांगपाक शकना. हे सगळे निर्णय विरोधी पक्ष फुडारी, गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आनी केंद्रीय वेंचणूक समिती थारायता. म्हाका हाची कल्पना ना आनी ताचेर उलोवपाचो अधिकार ना, अशें कवठणकार हांणी सांगलें. तशेंच म्हजें नांव उत्तर गोंय उमेदवारी खातीर चर्चेक आयलां हे लेगीत आपणाक खबर ना, अशें स्पश्टीकरण तांणी दिलें.

दक्षिणेंत आपलो उमेदवार जाहीर करपाक भाजपाक कळाव जाल्लो आसत, पूण तांची उमेदवार पल्लवी धेंपे हांणी 12 मतदारसंघांनी आपलो प्रचार सोंपयला. तांचे वांंगडा प्रचाराक मुख्यमंत्री नाजाल्यार प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे चुकनासतांना बरोबर रावन प्रचार फुडे व्हरतात.

2022 तली विधानसभा वेचणूक सोंपले उपरांत रोखडेच आमी लोकसभेच्या वेंचणुकेच्या तयारेक लागले. उमेदवार जाहीर करचे पयलीच आमी बरेच फुडें पाविल्ले आसात. आमी सगल्योच वेंचणुको गंभीर घेतात. कांय मतदारसंघानी उमेदवार भोवतात जाल्यार कांय मतदारसंघानी आमदार वावुरतात. पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आनी युती पक्ष लेगीत वावरत आसात, अशे भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें.

भाजपाचो उत्तर गोंयचे प्रचार दुसऱ्या पांवड्यार सध्या चालू आसा जाल्यार दक्षिणेंत दुसऱ्या पांवड्या वयलो प्रचार 5 एप्रिला उपरांत सुरू जातलो. काँग्रेसी कडेन उमेदवार आसा कांय ना अशी परिस्थिती जावन रावल्या. आमचेर टिका करचे पयलीं स्वताच्या मतदारसंघांत किते चल्ला हातूंत काँग्रेसीन लक्ष घालपाची गरज आसा. व्हड मताधिक्क्यान दोनूय मतदारसंघांत आमच्या उमेदवारांक जैत मेळटले.

-सदानंद शेट तानावडे, भाजप गोंय प्रदेशाध्यक्ष

उमेदवार जाहीर करपांक कळाव जाला हे खरे, पुण काँग्रेस राज्याच्या हीता खातीर निर्णय घेतली. कार्यकर्ते चिंतेस्त जावप हे सभावीक आसा, पूण पक्ष योग्य तो निर्णय घेतलो हे कार्यकर्त्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा.

-सुनिल कवठणकार, गोंय काँग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष