भाजपाक लक्ष्य करून सरकाराचेर टीका करची न्हय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

 प्रवीण आर्लेकार ः विरोधकांक आवाहन

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणें ः स्वताची प्रसिद्धी मेळोवपा खातीर भाजपाक टार्गेट करून भाजपा सरकाराचेर टीका करची न्हय अशें आवाहन पेडणेंचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी केलें.
पेडणें म्हालांतल्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळा खातीर पेडणें म्हालांतल्या पांच गांवांतल्या वट््ट 90 लाखां परस चड चौखण मिटर जमीन विमानतळा खातीर घेतल्या आनी अजून मेरेन ह्या शेतकारांच्या कुटुंबांक लुकसाण भरपायूच न्हय जाल्यार एकाद्री मोपा विमातळाचेर नोकरी लेगीत मेळूंक ना तशेंच मोपा विमानतळार पेडणें म्हालांतल्या आनी थळाव्या तरणाट्यांक कसल्यो आनी कशे तरेच्यो नोकरी मेळ्ळ्यो हाचेर मोपा विमानतळ पंचक्रोशी पिडेस्त जन संघटणेचे सरचिटणीस बया वरक हांच्या फुडारपणा खाला थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांची तांच्याच कार्यालयांत 9 जूनाक भेट घेवन खोलायेन चर्चा केली.
आतां मेरेन मोपा विमानतळाचेर पांचश्यां परस चड नोकऱ्यो थळाव्यांक दिल्यात. ज्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात त्या सगल्यांक मोपा विमानतळ वाठारांत उबे करून लोकांक कशे तरेच्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात तें सांगतलों. फक्त प्रसिद्धी मेळची म्हणून विरोधकांनी आनी कोणेय भाजपा सरकाराचेर टीका करून भाजपाक टार्गेट करचें न्हय अशें आवाहन आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी केलें.
मोपा विमानतळार थळाव्यांकूच नोकरी दिवपा खातीर प्राधान्य दितले असो पुनरूच्चार मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत करतात. पूण नागरिकां मदीं दुबाव निर्माण जाला. मोपा विमानतळाचेर कोणाक कितल्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात हें जाणून घेवपा खातीर मोपा विमानतळ पंचक्रोशी जन संघटणा हांणी 9 जूनाक पेडण्यां थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांच्या कार्यालयांत वचून तांची भेट घेवन तांचे कडेन चर्चा केली.
हो मोपा विमानतळ भाजपा सरकारान हाडला. भाजप सरकारच विंगडविंगड माध्यमांतल्यान पेडणें म्हालांतल्या तरणाट्यांक रोजगार दितलें. जे पद्दतीन मोपा विमानतळाचेर रोजगाराची निर्मिती करतात तातूंतले चडांतचड रोजगार पेडणें म्हालांतल्या तरणाट्यांक मेळटलो. ते भायर आयुष हाॅस्पिटलांतल्यानूय रोजगाराच्यो संदी मेळटल्यो. पूण विरोधकांनी गरजे भायर भाजपाक टार्गेट करचें न्हय अशें आवाहन आर्लेकार हांणी शिश्टमंडळाक केलें.
मोपा विमानतळ वाठारांत सरकारान पीडीए स्थापन केल्या. तातूंत थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांचो आसपाव करचो अशी मागणी मोपा विमानतळ पंचक्रोशी पिडेस्त जन संघटणेन केली. तशेंच मोपा विमानतळा खातीर जांच्यो जमनी गेल्यात त्या शेतकारांक सरकारान लॅण्ड लूजर प्रमाणपत्र दिवचें अशीय मागणी केली.
दरेका घरांतली उणीच लाखभर चौखण मिटर जमीन गेल्या. तांकां मोबदलो तर मेळूंक ना, ते भायर नोकरेचीय हमी ना. त्या पिडेस्त शेतकारांक नोकऱ्यांची संद दिवची अशी मागणी बाबुराव गाड हांणी दिली.


शिता फुडें मीठ खावचें न्हय’
तरणाट्यांनी आदीं प्रशिक्षण घेवचें. जर नोकरी दिली ना तर निर्णय घेवुया. ओगीच शिता फुडें मीठ खावचें न्हय अशें आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी बया वरक हांकां सांगलें. कंपनीन जो डाटा दिला तो दिशाभूल करपी आसा, जांणी प्रशिक्षण घेतलां तांकां कंपनी कायमस्वरूपी नोकरी दिवपाचें उतर कित्याक दिना अशें बया वरक हांणी आमदाराक विचारिल्ल्या वेळार आमदारान शिता फुडें मीठ कित्याक खातात असो प्रस्न केलो.