भांगराळें गोंय अस्मिताय संस्थेचे वर्सुकी पुरस्कार  भेटयले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः “कोंकणीक जायतीं जैतां मेळ्ळ्यांत. दिशीं दिशीं तिची उदरगत जाता. कोंकणीची आनिकय संपन्नता वाडटली. पूण हीं जैतां आपसूक मेळूंक ना. तिका खूब सोसचें पडलां. पिळग्यान पिळग्यो कोंकणीचो स्वाभिमान बाळगून आपले तांकी प्रमाण जे वावुरले तो इतिहास आमी सदांच उगडास दवरूंक जाय. ह्या वावरांत हावेंय म्हजे पद्धतीन सेवा केली. जायते भोवमान मेळ्ळे. भोवमानाच्या अपेक्षेन आमी कांयच केलेना. निसुवार्थी वृत्तीन काम करीत रावचें. भोवमान आपसूक येत रावतात. आयचो हो भोवमान व्हड मनान आनी हेच भावनेन हांव स्विकारतां.” अशे उमाळे म्हालगडे सुटके झुजारी, कवी आनी साहित्यीक भोवमानेस्त नागेशबाब करमली हाणी उक्तायले.
भांगराळें गोंय अस्मिताय आयोजीत खाशेल्या सुवाळ्यांत ते उलयताले. भांगराळें गोंय अस्मिताय ही संस्था दर वर्सा गोंय आनी कोंकणी खातीर मोलादीक वावर केल्ल्या जेश्ठ व्यक्तीक ‘भांगराळो गोंयकार” हो पुरस्कार भेटयता. अंदू वर्साचो हो पुरस्कार भोवमानेस्त नागेशबाब करमली हांका मानान भेटयलो. ह्या भोवमानाक जाप दितना ते उलयताले. स्मार्टलींकचे अध्यक्ष तशेंच वेर्णेच्या महालसा नारायणी देवस्थान आनी महालसा नारायणी चेरीटेबल ट्रस्टचो अध्यक्ष कमलाक्ष नायक हांचे हस्तुकीं शाल, श्रीफळ आनी मानचिन्ह भेटोवन तांचो भोवमान केलो.  उदयबाब भेंब्रे हांचे हस्तुकीं नागेशबाब हांका भोवमानपत्र भेटयलें.
ह्या सुवाळ्यांत युवा वावुरपी, अणकार आनी डिजिटल सेवेंतल्यान कोंकणी मळार सेवेचें सातत्य दवरपी स्नेहा सबनीस हाका ह्या वर्साचो सर्गेस्त नित्यानंद नायक हांच्या उगडासाक ओंपिल्लो “नीत्य युवा पुरस्कार’ भेटयलो. ह्या वेळार ॲड. दीपा नित्यानंद नायक हांची खासा उपस्थिती आशिल्ली. तांचे हस्तुकीं स्नेहा सबनीस हाका फुलां तुरो भेटयलो. गोवा कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष, कवी तशेंच साहित्यीक  अरूण साखरदांडे हांचे हस्तुकी तांका हो पुरस्कार भेटयलो. नारायणबाब मावजो हांचे हस्तुकीं स्नेहाक भोवमानपत्र भेटयलें.
ह्या वेळार दिलीप नायक आनी  कलानंद बांबोळकार हांणी पुरस्कार जैतिवंतांक भेटयल्ल्या मानपत्रांचें वाचन केलें. ह्याच सुवाळ्यांत, भांगराळें गोंय अस्मिताय संस्थेन आयोजीत केल्ल्या तिसर्‍या  “श्रीमती सुमती रामा नायक यादस्तीक हौशी आनी उत्सवी कोंकणी नाटक सर्त 2022” ची इनामां वांटलीं. संस्थेचे भांडारी तशेंच नाटक सर्तीचे मुखेल संयोजक पंकज नमशीकार हांणे नाटक सर्तीचो आढावो घेतलो आनी इनामा वांटप सुवाळ्याची सुत्रां सांबाळ्ळी. परिक्षकां वतीन  नामदेव शेट हांणे आपले विचार मांडले. ह्या वेळार परीक्षक नामदेव शेट, उदय गुडे, सूरज कोमरपंत आनी प्रसाद पागी हांचो. नागेशबाब करमली हांचे हस्तुकीं भोवमान जालो. सुरवेक संस्थेचो अध्यक्ष राजेश प्रभू हांणे येवकार दिलो. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ पुर्णानंद च्यारी हाणी संस्थेच्या कार्याचो आढावो घेतलो जाल्यार संस्थेचे उपाध्यक्ष सुहास वेर्णेकार हांणे उपकार मानले. ह्या वेळार मानेस्तां मदीं कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेशा सिंगबाळ, आदले अध्यक्ष चेतन आचार्य, साहित्यीक देविदास कदम, लेखिक दीपा मुरकुंडे, पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय, गीतकार साई पाळंदीकार, कवियत्री नूतन साखरदांडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.