भलायके खातीर योगा ही जिणे शैली करपाक जायः रोहन खवंटे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पर्वरीः आपलें मानसीक आनी शारिरीक भलायके खातीर दरेकल्यान योगा ही जिणे शैली म्हणून स्विकारपाक जाय. पयली तेपा वयल्या भुरग्यां परस सध्याची भुरगी चड तणावा खाला आसतात. ताका योगा करपाची संवकळ लायल्यान ह्या तणावांतल्या भायर सरपाची वाट तांकां मेळटली.योगा पसून तांकां भरपूर फायदे जावपाक शकतात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे हांणी सांगलें.
पर्वरी भलायकी केंद्रान भलायकी खात्यांतल्या आयुष्य विभागाच्या पालवान बार्देश तालुक्यांतल्या ल्हान आनी व्हड भुरग्यां खातीर घडोलन हाडिल्ल्या सर्तीतल्या जैतिवंताक इमान भेटोवपाचे सुकूर हांगा जाल्ले कार्यावळींत ते उलयताले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी योगाक संवसारीक मान्यताय मेळोवन दिवपाचें काम केलां. ताका लागून 21 जूनाक संवसारीक योग दीस मनयतात. दिसपट्टी योगासना केल्यार कुडीक आनी मनाक उर्जा मेळटा. मन प्रसन्न उरता अशें तांणे सांगलें.
म्हाऋशी पंतजली हे योगाचे जनक. सध्या दरेकल्या तणावा खाला जीण सारता. तणाव पयस करपाक योगा सारकें दुसरें वखद आनी उपाय ना, अशें पर्वरी भलायकी केंद्राचो वैजकी अधिकारी डॉ विकास नायक हांणी सांगले. सुरवेक सुकूर पंचायत हॉलांत जमिल्ल्या लोकांनी योगा दिसा निमतान योगा प्रशिक्षकाच्या मार्गदर्शना खाला योगासना केली. उपरांत शालेय विद्यार्थ्यांक इनामां भेटोवपाची कार्यावळ जाली.
सर्तींत कनिश्ठश श्रेणींत खोर्ली प्राथमीक शाळा, नामोशी- गिरी प्राथमीक शाळा, पर्वरी होली फॅमिली प्राथमीक शाला, ज्येश्ठ श्रेणींत ट्रिम्प हायस्कूल- पर्वरी, सरकारी हायस्कूल- नामोशी- गिरी आनी सुनंदाबाई बांदोडकार हायस्कूल- सालय हांगा इनामां फावो जालीं.