भरत नायक एक अश्टताशी कलाकार: नागेश करमली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भरत नायक हांकां मानेस्तांनी ओंपलीं आर्गां

पणजी: भरत नायक हो एक अश्टताशी कलाकार आशिल्लो. त्याच वेळार तो एक बर्‍यांतलो बरो बरोवपी आशिल्लो. ताच्या 1001 कवितां असलें पुस्तक मराठींत लेगीत नां अशें नागेश करमली हांणी सर्गेस्त भरत नायक हांकां आर्गां ओंपतना म्हणलें.

रेडियोचेर तांच्यो जायत्यो कार्यावळी जाल्यो. तशेंच, तांचीं नाटकां सगल्याक गाजलीं. ते एक बरे कलाकार आशिल्ले अशें सांगून ‘भरत गेलो हें खरेंच दिसना’ अशें तांणी म्हणलें.

भरत हो पयलो कोंकणी अभिनेतो आनी ताणें नाटकाक ओंपून घेतलें अशें म्हणून पुंडलीक नायक हांणी तांकां आर्गां ओंपलीं. रंगसांगाती तशेंच हेर संस्थांनी भरतान भरीव काम केलां म्हणून छप्पन थिगळी येशवंत ह्या एकपात्रीचे 89 प्रयोग करपी भरत नायक हो बरो कोंकणी कार्यकर्तो आशिल्लो, अशें सांगून नायक हांणी म्हणलें, नाटकाचे बाबतींत ताणें अभिनया सयत दिग्दर्शन आनी लेखन ह्याय आंगांक योगदान दिल्लें.

आपणें ताका आगशी-पणजी कार्रेरीचेर कंडक्टर म्हणून पळयला. आपूण कॉलेजीक येतालों तेन्ना तो स्वताचे कार्रेरीचेर कंडक्टर आसतालो, अशें सांगून दिलीप बोरकार हांणी म्हणलें, भरत एक बरो कलाकार. नाटकांचे सर्तींत भरताच्या नाटकाक गर्दी जाताली. ताचें एक पात्री छप्पन थिगळी तशेंच एकांकिका गाजल्यात. तो एक निश्ठावंत कोंकणी सेवक आशिल्लो. ताचें माचये वयलें खडेगांठ नांव अजरंवर उरतलें अशें सांगून बोरकार हांणी म्हणलें, भरत समाधानान गेला.

भरत हो वेगळ्यावेगळ्या तासांचो कलाकार आशिल्लो. ताच्या बालगितां खातीर तो भुरग्यांचो आवडटो जाल्लो अशी याद तुकाराम शेट हांणी सांगली.

भरतान राजभास आंदोलनांत सुरवाती सावन काम केलां अशें सांगून दामोदर घाणेकार हांणी भरताची याद काडली. चुकीची बातमी दितले एक एजन्सीच्या प्रतिनिधीक आडावन ताणें जाप विचारिल्ली अशें तांणी सांगलें. अशोक भोंसलो हांचे सयत तांणी कांय गुपीत कामां केल्ल्याचीय खबर घाणेकार हांणी दिली. उदयबाब भेंब्रे हांचे वेंचणुके वेळार तशेंच गोवा कोंकणी अकादेमीचे पुनर्रचणुके वेळार भरतान केल्ल्या कार्याचीय घाणेकारान आर्गां ओंपतना याद काडली.

आपलें आनी भरताचें भावाचें नातें आसलें अशें सांगून प्रकाश नायक हांणी ताच्या मनीसपणाची याद काडली.

अशोक भोंसलो, सुनील पालकार, उदय देशप्रभू आनी एन्थनी व्हाज हांणीय भरताक आर्गां ओंपलीं. विवेक पिसुर्लेंकार हांणी सभेचें सुत्रसंचालन केलें.