ब्रिटनची गृह सचीव ब्रेव्हर्मनाच्या पूर्वजांचे जमनीची विक्री खऱ्या पॉवर ऑफ अॅटर्नीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः गोंयकार वशांची ब्रिटनाची गृह  सचीव सुएला ब्रेव्हर्मन हिणे आसगांव हांगची तांच्या पूर्वजांची जमीन अनवळखी लोकांनी  हडप केल्ल्याची कागाळ ई-मेल वरवीं पुलिसांच्या विशेश चवकशी पंगडा कडेन (एसआयटी) केल्ली. ते संबदी तिचो बापूय ख्रिस्ती सान्तान गॉडफ्री फर्नांडीस हाणे एसआयटी कडेन कागाळ लेगीत केल्ली. ह्या प्रकरणाची पुलिसांनी चवकशी केली तेन्ना ही विक्री अस्सल पॉवर ऑफ अॅटर्नीन केल्या अशें उक्ताडार आयलें. एसआयटीन आपलो तपास पुराय करून म्हापशें हांगच्या पयलो वर्ग न्यायालयांत निमणो अहवाल सादर केला.
ग्रॉडफ्री फर्नांडीस हाणे फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत एसआयटी कडेन कागाल केल्ली. आसगांव हांगा सर्वे नंबर252-3त 12,560 आनी सर्वे नंबर 253-3त 7,375  चौखणी मीटर जमीन फर्नांडीस हांच्या पूर्वजांची आसा अनवळखी व्यक्तीन बोगर पॉवर ऑफ अॅटर्नी तशेंच हेर दस्तावेज तयार करून 2008 वर्सा न्यायालयांत ‘इन्व्हेंटरी’ प्रक्रिया केल्ल्याचे कागाळेंत नमूद केल्लें. एसआयटीन हे संबंदी कागाळ नोंद करून तपासाचें काम सुरू केल्लें. दोनूय सर्वे नंबरांतले जमनीची तांणी म्हायती मेळयली तेन्ना  ‘आर९ व्हेंचर्स’ आनी ‘एवोन शायरे डेव्हलपमेंट’  हांणी 2019 वर्सा ह्या भूखंडांचे म्युटेशन केल्ल्याचें दिसून आयलें. कागाळ करपी गॉडफ्री फर्नांडीस आनी उमा फर्नांडीस हांणी 18 मे 1991 दिसा तांचो भाव फा. आयरीश फर्नांडीस हाका पॉवर ऑफ अॅटर्नी दिल्ली. आयरीश हांणी 2018 वर्सा आर9 व्हेंचर हांचे कडेन संपर्क सादून तांका भूखंड विकपाचो प्रस्ताव दिल्लो. ते प्रमाण 2019 वर्सा आर व्हेंचर्सान 252-3 आनी 253-3 तली कांय जमीन विकती घेतिल्ली. आयरीश फर्नांडीस हांचे सुचोवणे वयल्यान तांच्या घराब्यांतल्या हेरांनी आर9 व्हेंचर्स वांगडा सेली डीड केल्ले. आर9 व्हेंचर्सान 2019 आनी 2020 वर्सा पयले जमनींतली कांय जमीन ‘एवोन शायरे डेव्हलपमेंट’ हांका विकली. 2019 वर्सा गॉडफ्री फर्नांडीस हाणे आयरीश हाका दिल्ली पॉवर ऑफ अॅटर्नी फांटी घेवंन नवे व्यक्तीक ती दिली. वयले जमनी संबंदांत म्हापशेंच्या पयलो वर्ग न्यायालयांत सिव्हिल सूट दाखल केल्ल्याचे सामकार आयलें. ताका लागून कागाळदारान दिल्ल्या अस्सल पॉवर ऑफ अॅटर्नीन जमनीची विक्री जाल्ल्याचें तपासांत उक्ताडार आयलें. एसआयटीन आपलो निमणो अहवाल न्यायालयाक सादर केला.