बोरयेच्या विवेकानंद विद्यालयाक दितले डॉ मंजुनाथ देसाय हांचे नांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मडगांवः शिरशिरें- बोरये हांगा आशिल्ल्या स्वामी विवेकानंद विद्यालयाचें डॉ मंजुनाथ देसाय विद्या संकुल अशें नामकरण करपाची कार्यावळ आयतार 9 ऑक्टोबराक सकाळीं 10 वरांचेर जातली अशी म्हायती विद्यालयाचे आदले मुख्याध्यापक आनी सध्याचे वेवस्थापक मिनानाथ उपाध्ये हांणी दिली.
डॉ मंजुनाथ देसाय हांचे मुळावें शिक्षण स्वामी विवेकानंद विद्यालयांत जाल्लें. एमबीबीएस जावन ते हार्ट स्पेशलिस्ट जाल्ले. गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत शेंकड्यांनी लोकांचेर अँजियोप्लास्टी आनी अँजियोग्राफी करून तांणी शेंकड्यांनी लोकांक जीवदान दिल्लें.  लोकां खातीर ते देवदूत आशिल्ले. रगताचो कॅन्सर जाल्ल्यान तांका उणे पिरायेचेर मरण आयलें.
आपल्या कामाक बोरये गांवचें नांव वयर काडपी डॉ मंजुनाथ हाचो उगडास सासणाचो उरचो हे खातीर तांचे नांव स्वामी विवेकानंद विद्यालयाक दिवपाचें वेवस्थापन मंडळान थारायलें आनी आयतारा हें नामकरण जातलें.  कार्यावळीम मुखेल सोयरे म्हणून डॉ शिरीष बोरकार हाजीर रावतले. सगळ्यांनीं कार्यावळीक हाजीर रावचें अशें विद्यालय वेवस्थापनान मागलां.