बोड्डें शाळेतल्या चवथीच्या विद्यार्थ्यांक दिलो निरोप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
दिवचलः
बोड्डें हांगचे प्राथमीक शाऴेच्या चवथीच्या विद्यार्थ्यांक निरोप दिवपाची कार्यावळ जाली. जिनो फार्मास्युटिकल्यची मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ प्रमोद साळगांवकार ह्या वेळार मुखेल सोयरी म्हणून हाजीर आशिल्ली.
शाळेचो शिक्षक वर्ग, पालक- शिक्षक संघाचो अध्यक्ष किरण बोर्डेकार, उपाध्यक्ष श्री शिरोडकार ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. डॉ साळगांवकारान हांणी भुरग्यांक शिक्षण सामकें म्हत्वाचें आसा अशें सांगून तांकां शिकपाक प्रोत्साहीत केलें.