बैलपार न्हंय देगेर घातिल्लो मातये भराव काडपाची आमदार आर्लेकाराची सुचोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणेः कासारवर्णे हांगा बैलपाक न्हंय देगेर घातिल्लो माते भराव बेगोबेग काडून उडोवपाची सुचोवणी पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी संबंधीत सरकारी अधिकाऱ्यांक केल्या. पेडणे तालुक्यांतल्या सरकारी अधिकांऱ्याचे सोमाराक घेतिल्ले बसकेत ही सुचोवणी केल्या.
बैलपार न्हंयेचेर जलस्रोत खात्यान 27 कोटी रुपये खर्च करून पंप हावस तयार करपाचें काम सुरू केलां. कंत्राटदारान न्हंयच्या पात्रांत मातयेचो भराव घातला शिवाय  न्हंयचे देगेर माती हाडून घातल्या. पावसाच्या दिसांनी ती लोकाच्या शेतांत तशेंच घऱांत वचपाची शक्यताय आसा. ताका लागून ती काडपाक आर्लेकार हांणी सांगलां.
आमदार आर्लेकार हांणी पेडणे मतदारसंघातलीं पावसा पयलींचीं काम करपाक सांगल्यांत तशेंच अधिकाऱ्यांच्यो कामां विशीं समस्या आयकून घेतल्यो.
पेडणे मतदारसंघातली पियेवपाच्या उदकाची समस्या सुटावी केल्ल्याचो दावो उदका पुरवण विभागाचो अधिकारी संदीप मोरजकार हांणी केलो. उजो पालोवपी दलाच्या श्री पवार हांणी आपल्यो कार्यालयीन समस्या आर्लेकाराच्या कानार घातल्यो. आपूण पावसा पयलीं तिळारी धरण प्रकल्पाक भेट दितलों. पावसाच्या दिसांनी तिळारी न्हंयेत उदक चड जाल्यार ताचो विर्सग करतात. तो केन्ना करतले हाची सुचोवणी पेडण्यांतल्या दरेका पंचायतीक आनी लोकांक दिवपाक आपूण सांगतलों अशी म्हायती तांणी दिली.
बसकेक  पेडण्याचो मामलेदार अनंत मळीक, उजो पालोवपी दलाचो नामदेव परवार, वैजकी अधिकारी डॉ विद्या परब, कासारवर्णे भलायकी केंद्राचे डॉ दामोदर नार्वेकार, उदका स्रोत अधिकारी अशोक हरमलकार, गट विकास अधिकारी मनीष केदार, वीज खात्याचो इंजिनीयर व्हिलियन फर्नांडीस, पुलीस उपनिरीक्षक विवेक हळर्णकार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले.