बेल्लारीत व्हाळांत टॅम्पो पडून14 जाण मेले, 3 गंभीर जखमी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
बेळगांवः बेळगांव सावन 8 किलोमिटरांचेर आशिल्ल्या कणबर्गी रस्त्यार आशिल्ल्या बेल्लारी व्हाळांत टॅम्पो क्रुजर पडून जाल्ल्या अपघातांत 14 जाणांक मरण आयलें जाल्यार तीन जाणांची भलाकयी सामकी हुस्क्याची आसा.
आयतारा फांतोडेर हो अपघात जालो. देसून रेल्वे स्टेशनां लागी कामा खातीर कामगारांक घेवन येतना हो अपघात जालो. गोकाक तालुक्यांतल्या अक्काटेंगरहाल हांगच्यान टेम्पो क्रुजरांतल्या येतालो. सामको फास्ट टॅम्पो घेवन येतना ड्रायव्हर भिमेश  हाचें नियंत्रण गेल्ल्यान तो पांच पलटी खावून व्हाळांत कोसळ्ळो. ड्रायव्हर दुसऱ्या एका वाहनांत सायड मारपाचो यत्न करतना हो अपघात जालो अशे पुलीस आयुक्त डॉ एम बी  बोरलिंगा हांणी सांगलें.
मेल्ल्यां मदीं अडिवप्पा चिलमबावी (27), बसवराज दलावी (30), बसवराज  हनुमान्नवरा (51), आकाश गस्ती (22), फकिरप्पा हरिजन (55), मल्लप्पा दासानाशेटी (30) आनी बसवराज सनदी (35) हांची वळक पटल्या. मेल्ल्यांच्यो कुडी बीआयएमएस हॉस्पिटलांत पोस्टमॉर्टेमा खातीर व्हरून उपरांत सोयऱ्याचे सुवादीन केल्यो अशें पुलिसांनी सांगलें.