बेताळभाटी वाठारांत दिसाचें घर फोडपाचो यत्न

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी ः बेताळभाटी वाठारांत दिसाचें घर फोडपाचो यत्न जालो. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांक लागून परदेशांतल्या घर धनयाक मॅसेज गेली. ताणें केअरटेकराक सांगलें. केअरटेकर आयले बरोबर चोरांनी पळ काडलो. कोलवें पुलीस फुडलो तपास करतात.
ही घडणूक आयतारा दनपरां सुमार 12.30 वरांचेर घडली. बेताळभाटींतल्या बंद आशिल्ल्या घराचे सुरक्षा वण्टी वयल्यान उडी मारून दोन चोर घराच्या आवारांत भितर सरले. दोगांयनी मुखेल दार फोडून घरांत भितर सरपाचो यत्न केलो. ह्या घराचो धनी कामा निमतान लंडनांत रावता आनी हांगा घराचे सुरक्षे खातीर सीसीटीव्ही कॅमेरे लायल्यात. वायफाय वरवीं चलपी कॅमेऱ्याक लागून घर फोडपाक चोर आयल्ल्याची म्हायती परदेशांत रावपी घर धनयाक मेळ्ळी. ताणें रोखडीच घराची देखरेख करपाक दवरिल्ल्या केअरटेकराक म्हायती दिली. केअरटेकर घराचे वटेन येता ते पळोवन दोनूय चोरांनी पळ काडलो. हे विशीं केअरटेकरान कोलवा पुलिसांक कळयले उपरांत पुलिसांनी थळार येवन पळोवणी केली. चोरांचे सीसीटीव्ही फुटेज आनी फोटो पुलिसांक मेळ्ळे. पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो तपास सुरु केला.