बेगिनूच नवे उद्देगीक धोरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गुंतवणूक उत्तेजन मंडळ, उद्देग खात्या मदीं समन्वय गरजेचो

पणजी : गोंयांत नवे उद्देग सुरू जावचे ह्या हेतान सरकार नवे उद्देगीक धोरण तयार करतलें. गुंतवणूक उत्तेजन मंडळ तशेंच उद्देग खात्या मदीं समन्वय आसचो, अशें तरेचे हें धोरण आसतलें, अशें उद्देग मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत तांणी ही म्हायती दिली.गुंतवणुकदार गोंयांत गुंतवणूक करपाक इत्सूक आसात. बऱ्याच गुंतवणुकदारांनी गोंयांत येवपाची इत्सा उक्तायल्या. गोंयांत गुंतवणुके विशीं संवसारीक पांवड्या वयली परिशद घेवपाची मागणी जाता. हे विशीं अभ्यास करून निर्णय जातलो, अशें गुदिन्हो हांणी सांगलें. उद्देजकांक कितें जाय, कितें नाका, हाचो पयलीं विचार करचो पडटलो. सीजीएसटींत सवलत दिवची, अशी सगल्यांची मागणी आसा. मुळाव्यो सुविधा तशेंच हेर गजालींचो विचार करून गुंतवणुकदारांची परिशद आयोजीत करतले, अशें गुदिन्हो हांणी सांगलें.
मजगतीं, येरादारी सुरळीत जावपा खातीर येरादारी सिग्नलांची गरज आसा. येरादारी सिग्नल नादुरुस्त जाल्यार येरादारी खातें ताची दुरूस्ती करतले. खंय, खंय सिग्नलाची गरज आसा, ते लोकांनी सांगपाक जाय, अशेंय तांणी सांगलें.
कांय वस्तू वयलो जीएसटी दर वाडटलो, अशो वावड्यो आसात, पूण हे विशीं अजून कसलोच निर्णय जावंक ना. जीएसटी मंडळाचे बसकेंत हाचेर विचार जातलो. जीएसटी मंडळाचे मान्यताये बगर निर्णय जावचो ना, अशें तांणी सांगलें.

कॅसिनो, ऑनलायन गेमींग खातीर योग्य पद्दतीची गरज
कॅसिनो, रेस कोर्स, ऑनलायन गेमींग हांचें शुल्क तांचे येणावळी प्रमाण आकारचें, अशी मागणी आसा. हे मागणेचेर विचार करपा खातीर दिल्लींत 2 मे दिसा मंत्रीगटाची बसका जातली. हे बसकेक आपूण उपस्थीत रावतलो, अशें उद्देग मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें.