बेकारपणान फुटबॉल खेळगड्याक केलो चोर नाशिकांत दोगांक अटकः पोरणे गोंय पुलिसांची कारवाय 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशेंः कोरोना म्हामारीक लागून बेकार जाल्ल्या फुटबॉल खेळगड्याचेर चोरी करपाची पाळी आयली. भांगरा सरपळी चोरपा प्रकरणांत पोरणे गोंय पुलिसांनी नाशिक हांगा वचून दोग जाणांक धरून गोंयांत हाडलें. दुबावीत मोनू सीताराम सिंग (20 फातर्जी फांटो- नाशिक) ह्या फुटबॉल खेळगड्या सयत गौतम उध्वव धापसे (सिदार्थ नगर, नाशिक) अशी अटक केल्ल्यांचीं नांवां आसात.  
फाटल्या सप्तकांत पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनाचे हद्दींत भांगरा सरपळी झोमून व्हरपाचे दोन प्रकार जाल्ले. दुचाकी वरलीं तांणी ही चोरी केल्ली. पयलो प्रकार वळवाडो- खोर्ली हांगा फर्नांडीस कॅटरींगा लागी जाल्लो. 5 मेक सकाळीं 11 वरांचेर एक बायल चलत वताली. तेन्ना धवे रंगाचे स्कुटरीन आय़िल्ल्या मोनू आनी गौतम तिच्या गळ्यांतली 80 हजार रुपया मोलाची 16 ग्राम वजनाची सरपळी झोमून काडल्ली. दुसरो प्रकार 9 मेक दनपारां 12 वरांचेर पोरणे गोंय दर्ग्या कडेन जाल्लो. रस्त्यान चलत वचपी 50 वर्सां पिरायेचे बायलेच्या गळ्यांती 1 लाख रुपये मोलाची सरपळी तांणी राखाडी रंगाच्या ज्युपिटर स्कूटरीन येवन केल्ली.
पोरणे गोंय पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून तपास केलो तेन्ना चोर नाशिक हांकां गेल्ल्याची म्हायती तांकां मेळ्ळी. पुलिसांचों पंगड नाशिकाक गेलो आनी तांणी दोनूय दुबावितांक धरून तांचे कडल्यो सरपळ्यो जप्त केल्यो. पुलीस निरीक्षक तुळशीदास नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक विराज धाऊसकार, कुणाल नायक, पुलीस गितेश गांवस, दयेश खांडेपारकार, हरिश्चंद्र साखळकार आनी दवेश नारूलकार हांच्या पंगडान ही कारवाय केली.
मोनू आनी गौतम हांचे कडेन चोरिल्ले हेर दागिने मेळ्ळ्यात. ताका लागून गोंयांत हेर कडेन जाल्ल्या चोरयेच्या प्रकरणांत तांचो हात आसपाक शकता.

मोनू राष्ट्रीय फुटबॉल खेळगडो
दुबावीत मोनू सिंग हो राष्ट्रीय फुटबॉल खेळगडो आसा. ताणे गोंयांतल्या एका नामनेच्या फुटबॉल पंगडाचें सर्तींत प्रतिनिधीत्व केल्लें. कोरोनाक लागून फाटल्या दोन वर्सां सावन बेकार जाल्ल्यान तो चोरी करपाक लागलो. ह्या वेळार चोरी करपाक आपलो इशट गौतम धापसे हाका घेवन तो गोंयांत आयिल्लो. पुलीस चवकशे वेळार ही गजाल सामकार आयली.