बेकायदो बांदकाम स्वता जावन मोडलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तिळामळ-केप्यां भाडेकारा खातीर बांदिल्ल्यो कुडी

केपें: केपें पालिका वाठारांतल्या तिळामळ हांगासरल्या सर्वे क्र. 24/1 तलें बेकायदो बांदकाम स्वता जावन मोडलें.

केपें पालिका वाठारांतल्या तिळामळ केपें हांगासरल्या सर्वे क्र. 24/1 त जोझेफीन डिकॉस्टा हांणी 130 चौखण मिटरांत बेकायदो बांदकाम केल्लें. हे संबंदी योगेश भेंडे हांणी पालिकेंत कागाळ केल्ली. कागाळी उपरांत 2013 वर्सा पालिकेन बांदकाम मोडून उडोवपाचो आदेश दिल्लो. डिकॉस्टा हांणी पालिकेंत दाद मागिल्ली पूण ती पालिकेन भायरायली. उपरांत डिकॉस्टा हांणी गोंय खंडपिठांत दाद मागिल्ली पूण थंय लेगीत तांकां ‘स्टे’ मेळूंक नाशिल्ल्यान पालिकेन बेकायदो केल्लें बांदकाम मोडपा खातीर हालचाली केल्यो.

आपल्या बांदकामाचेर पालिका कारवाय करतली हाचे पयलींच डिकॉस्टा हांणी स्वता जावन उबारिल्लें (भाडेकारा खातीर कुडी) बांदकाम मोडून उडयलें. पूण काल (मंगळारा) सकाळीं केपें पालिकेचे मुख्याधिकारी मधू नार्वेंकार, पालिका अभियंतो आनी हेर कर्मचारी, तशेंच मामलेदार प्रताप गांवकार, केपेंचे पुलीस निरिक्षक दीपक पेडणेंकार पुलीस बंदोबस्ता सयत हजर आशिल्ले. पूण जोझेफीन डिकॉस्टान पालिका कारवाय करचे पयलीं स्वता जावन बेकायदो उबारिल्लें बांदकांम मोडलें.

मजगतीं, बेकायदो बांदकाम मोडलां काय ना हाची पळोवणी पालिकेचे अधिकारी करतना, जोझेफीन डिकॉस्टा हांणी मोडिल्ल्या बांदकामाचेर न्हिदल्यो. पूण उपरांत तांची समजूत काडपाचो यत्न केलो. मोडून उडयिल्ल्या बांदकामाचे पडिल्लें साहित्य दोन दिसां भितर काडचे अशें तांकां सांगलें.

हे विशीं केपेंचे मामलेदार प्रताप गांवकार हांकां विचारलें तेन्ना, बेकायदो बांदकाम मोडून उडोवपाचो आदेश आशिल्लो ते प्रमाण आमी थंय गेले. पूण ताचे पयलींच डिकॉस्टान स्वता जावन मोडून उडयिल्लें. मोडिल्ल्या बांदकामाचे पडिल्लें साहित्य दोन दिसां भितर काडचे अशें तांकां सांगलां अशें तांणी म्हणलें.