बेकायदो जमीन रुपांतरां करप्यांचेर कारवाय जातलीच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांचे स्पश्ट संकेत


म्हापशेंः सरकारी यंत्रणांनी पारदर्शकता हाडप तशेंच लोकां मदीं सरकार यंत्रणा विशीं विस्वास निर्माण जावप गरजेचें. एकादी गजाल चुकीची वा बेकायदो घडल्यार त्या प्रकरणाची चवकशी जावपाक जाय. बेकायदो जमीन रुपांतरां, खाजन जमनींचीं रुपांतरां करपाचो यत्न जालो जाल्यार ताचेर कायद्यान कारवाय जातलींच, अशें स्पश्ट संकेत नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी संबंदितांक दिल्यात.

म्हापश्यां बोडगेश्वर सभाघरांत भाजपा वतीन आयोजीत महिला सबळीकरण मेळाव्या उपरांत राणे पत्रकारां कडेन उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा नुस्तेमार मंत्री नीळकंठ हळर्णकार हाजीर आशिल्ले.
गोंयांतल्या जमनींच्या रुपांतरांच्या नांवांन बेकायदो रितीन दिल्लींतल्या आनी उत्तर भारतीय लोकांक कोणी मजत केली, हाची चवकशी जावपाक जाय. हाचे फाटल्यान कोण 30-40 टक्केवाले भागिदार आसात, तें पळोवपाक जाय, अशेंय राणे हांणी सांगलें.
बेकायदो प्रकरणां विशीं आमचे कडेन कागाळी आयल्यात. मंत्रीपदार आसतना जांणी अधिकाऱ्यांक धमकावपाचे प्रकार केल्यात, तांचेर कारवाय जातलीच. कांय जाण जमनी विकपाक तयार नात ते पळोवन कांय मंत्र्यांनी बळजबरेन बाह्य विकास आराखड्यांत (पीडीए) त्या जमनींचो आस्पाव करून रस्ते उबारल्यात. हो खंडणीचोच प्रकार आसा, असो आरोप राणे हांणी केलो.
बार्देसांत मयडें, पर्रा, हडफडें, आसगांव सयत जायत्या वाठारांनी बेकायदो जमनींचे रुपांतर करून थंय भायल्या लोकांक जमनी विकपाचे प्रकार घडल्यात. ह्या सगल्या प्रकारांची चवकशी करून तांचेर कारवाय जातली, अशें राणे हांणी सांगलें.