बेकायदो जमीन रुपांतरणः पीडीएचे आदले अध्यक्ष रडाराचेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


नगरनियोजन मंत्री राणे हांचो गौप्यस्फोट

पणजी : नगरनियोजन प्राधिकरणाचे आदले अध्यक्ष तशेंच वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी पदाचो गैरवापर करून मालमत्तेचे बेकायदाे रुपांतरण केलां. पदाचो वापर सुवार्था करप हो भ्रश्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव थारता, अशें नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. ताका लागून पीडीएचे आदले अध्यक्ष रडाराचेर आयल्यात. मजगतीं, हाचे पयलीं जमनींत बेकायदो भराव घातिल्ले प्रकरणांत विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो तशेंच आमदार ​डिलायला लोबो हांचे आड गुन्यांव दाखल जाला.
नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मंत्रीपदाचो ताबो घेतले उपरांत नेटान काम सुरू केलां. नगरनियोजन खात्याचे पयलेच बसकेंत तांणी बाह्य विकास आराखड्याचे मसुदे (ओडीपी) तशेंच तयार जाल्ले ओडीपी रद्द केले. ओडीपी तयार करपा खातीर समिती स्थापन केली. ओडीपी नव्यान करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. हाचे उपरांत मातयेचो भराव घालपा खातीर मायकल लोबो आनी डिलायला लोबो हांचे आड गुन्यांव दाखल करपाचे आदेश दिल्ले. म्हापशें पुलिसांनी लोबो जोडप्या आड गुन्यांव दाखल केला.
नव्यान ओडीपी तयार करपाची प्रक्रिया सुरू आसतनाच पीडीएच्या आदल्या अध्यक्षांनी पदाचो गैरवापर करून जमनींचे बेकायदाे रूपांतरण केल्याचे नगरनियोजन मंत्र्यान म्हणलां.
चुकांची दुरुस्ती करतना ओडीपींचो नियाळ घेवपाचो वावर समितीन सुरू केलां. समितीचें काम पुराय जाले उपरांत सर्वे नंबरा सयत जाग्याची म्हायती जाहीर करतले. हाका लागून खंय चुको जाल्यात, ते कळपाक मजत जातली.
पर्रा – हडफडें – नागोआ, कळंगूट – कांदोळी आनी वास्कोचे ओडीपी निश्चीत जाल्ले. हे ओडीपी रद्द करपाचो निर्णय जाला. ते भायर पणजी, कदंब पठार, म्हापशें, मडगांव आनी फोंडें ओडीपीचे मसुदे तयार जाल्ले. हे मसुदे रद्द जाल्यात.
हे सगले ओडीपी भाजप सरकाराच्या फाटल्या कार्यकाळांत जाल्ले. भाजपाच्या पयलीच्या सरकारांत पयलीं विजय सरदेसाय हे नगरनियोजन खात्याचे मंत्री आशिल्ले. उपरांत चंद्रकांत कवळेंकार हे नगरनियोजन खात्याचे मंत्री जाले. ओडीपी रद्द करपा सयत बेकायदाे जमीन रुपांतरणाक लागून आदल्या मंत्र्यांच्या कारभारा विशीं दुबाव तयार जाला.
मंत्री जावचे पयली मायकल लोबो हे कांय तेप पीडीएचे अध्यक्ष आशिल्ले. पर्रा – नागोआ – हडफडें ओडीपींत गैरवेव्हार जाल्ल्यान मायकल लोबो आनीक अडचणींत सांपडपाचीं चिन्नां आसात.

नागोआ, पर्राच्या ओडीपींत गैरवेव्हार
नागोआ, पर्राच्या ओडीपींत बरेच गैरवेव्हार जाल्यात. वाट नासतना इमारतींक परवाने दिल्यात. पीडीएच्या आदल्या अध्यक्षांच्या आशिर्वादान हो घोळ जाला. हेर ओडीपींत लेगीत अशें प्रकार जाल्ल्याचे सांगतनाच मंत्र्यान कारवायेचे संकेत दिल्यात.