बेंजामीन, गोम्स हांकां वस्तादपण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेंजामीन साक्रामाफिलिया आनी यिगेल गोम्स हांणी वळेरेन दादल्यांच्या आनी बायलांच्या एकोड्या टेबल टॅनीस सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. सुरावलीच्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान आपल्याच आवारांत सर्तीचें आयोजन केल्लें.

दादल्यांच्या एकोड्या गटांत बेजामीनान अटीतटीचे मॅचींत संदीप शांकेक 8-11, 7-11, 11-9, 11-8 आनी 11-9 असा पांच सेटांचे गेमींत हारयलो. जाल्यार बालयांच्या एकोड्या गटांत यिगेल गोम्सान झोरा डिसौझा आड 11-6, 11-9 आनी 11-8 अशा फरकांनी जैत जोडलें.

दादल्यांच्या दोट्टी गटांत जाल्ले फायनलींत संदीप आनी सुनील ह्या शांके भावांनी सॅम्युएल आनी इझेकील गोम्स हे जोडयेक 11-8, 11-9, 9-11 आनी 11-6 अशा फरकांनी हारयली. इनामां भेटवण सुवाळ्याक फादर निक्सन गोम्स मुख्य सोयरे म्हणून उपस्थीत आशिल्ले.