बूम बूम बुमराचें धुमशेण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तीन वन डे मॅचींचे माळेंत भारतान येजमान इंग्लंडाक 10 विकेटींनी हारयलो. भारताच्या वन डे क्रिकेटीच्या इतिहासांत पयलेच खेपे इंग्लंडाक 10 विकेटींनी हारयलो. भारतान इंग्लंडा आड सगल्यांत पयली वन डे मॅच 1974त खेळिल्लो.

भारतान टॉस जिखून पयलीं बॉलींग करपाचो निर्णय घेतलो. रोहीत शर्माचो हो निर्णय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमरान योग्य थारातलो. ताणें फक्त 19 धांवड्यो दीत 6 विकेटी घेतल्यो. वन डे कारकिर्दींतलें ताचें हें सर्वोत्कृश्ठ प्रदर्शन आसा. ताच्या ह्या प्रदर्शना नेटार इंग्लंडाचो डाव 25.2 ओव्हरींनी 110चेर सोंपलो. इंग्लंडाचो भारता आड हो सगल्यांत उणो स्कोर आसा.

भारतान 18.4 ओव्हरींनी 114 धांवड्यो करून जैत जोडलें. रोहीत शर्मान 58 बॉलांनी सगल्यांत चड नाबाद 76 धांवड्यो केल्यो. हातूंत सात चवके आनी पांच सक्यांचो आस्पाव आशिल्लो. शिखर धवनान 54 बॉलांनी नाबाद 31 धांवड्यांची खेळी केली.

मोखीचो फाटलाव करपी भारतान सादूर सुरवात केली. रोहीत शर्मान सेट जाल्या उपरांत आक्रमक खेळी करपाक सुरवात केली. दुसरे वटेन धवनान ताका बरी साथ दिली.

भारता वतीन सगल्यो विकेटी फास्ट बॉलरांनी घेतल्यो. भारताच्या वन डे क्रिकेटीच्या इतिहासांत असो पराक्रम जावपाची ही दुसरी खेप. हाचे आदीं 2014त बांगलादेशा आड मिरपूर वन डे मॅचींत सगल्यो विकेटी फास्ट बॉलरांनी घेतिल्ल्यो. स्टुअर्ट बिन्नीन 6 आनी मोहीत शर्मान 4 विकेटी मेळयिल्ल्यो.

बुमरान आपले पयले आनी मॅचीचे दुसरे ओव्हरींत इंग्लंडाक दोन धपके दिले. ताणें जेसन रॉयाक (0) बाद केल्या उपरांत जो रुटाक लेगीत शुन्याचेर तंबूंत धाडलो. अशे तरेन ताणें इंग्लंडाची स्थिती 2 बाद 6 अशी केली.

बुमरा उपरांत फुडले म्हणल्यार तिसरे ओव्हरींत मोहम्मद शमीन इंग्लंडाचो स्टार खेळगडो बेन स्टोक्साक लेगीत शुन्याचेर बाद केलो.

ते उपरांत बुमरान 20 बॉलांनी 7 धांवड्यो करपी जॉनी बॅयरस्टोक लेगीत बाद करून इंग्लंडाची स्थिती 5.3 ओव्हरींनी 4 बाद 17 अशी केली. ताणें मॅचीचे आठवे ओव्हरींत पांचव्या बॅट्समनाक बाद करीत इंग्लंडाचो अर्द पंगड 26 धांवड्यांचेर तंबूंत धाडलो. बुमरान लीम व्हिंगस्टोनाच्या रुपांत आपली चवथी शिकार केली.

अशे परिस्थितींत मोईन अली आनी जॉस बटलर हांणी इंग्लंडाचो डाव सांबाळपाचो यत्न केलो. पूण, प्रसिद्ध कृष्णान मोईन अलीक 14 धांवड्यांचेर बाद करीत ही जोडी फोडली. शमीन 30 धांवड्यो करून झूज दिवपी बटलराक बाद करून इंग्लंडाक व्हड धपको दिलो.

बटलर बाद जाल्या उपरांत डॅव्हीड विली (21) आनी ब्रॅण्डन कार्से (15) हांणी इंग्लंडाचो शंबराचो आंकडो हुपून दिलो. पूण, बुमरान ह्या दोगांकूय बाद करून इंग्लंडाचो डाव 110चेर सोंपयलो.