बुद्दीबळ ऑलिम्पियाडः भारताच्या पंगडांची घोशणा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

28 जुलय ते 10 ऑगस्ट मेरेन हांगा चलपी 44वे बुद्दीबळ ऑलिम्पियाडा खातीर भारतान उक्त्या गटांत आनी बायलांच्या गटांत वांटेकार जावपी पंगडांची घोशणा केली. जाल्यार पांच खेपेचो संवसारीक चॅम्पियन विश्वनाथन आनंदाक पंगडाच्या मार्गदर्शकाची भुमिका दिल्या.

भारत येजमान आशिल्ल्यान दोनूय गटांनी दोन-दोन पंगड खेळोवपाची संद मेळ्ळ्या. ताका लागून 14 दीस चलपी सर्तींत पदक जिखपाची भारताची संद वाडल्या. संवसारांतल्या 150 परस चड देशाचे खेळगडे वांटेकार जातले.

2020त ऑनलायन खेळयिल्ले सर्तींत भारतान भांगरा पदक मेळोवन दिवपी विदीत गुजराती, पी हरिकृष्णा आनी के शशिकिरण उक्त्या गटांत भारताचें प्रतिनिधित्व करतले. 19 वर्सां पिरायेचो अर्जुन एरिगेसी आनी एस एल नारायणन लेगीत पयल्या पंगडांत आसतले.

दुसऱ्या पंगडांत प्रतिभावंत आर प्रज्ञानंदा, निहाल सरीन, डी गुकेश आनी रौनक साधवानी हांचो आस्पाव केला. बी अधिबानाचो लेगीत पंगडांत आस्पाव केला. 2014त कांश्या पदक जिखपी पंगडाचो तो वांगडी आशिल्लो. बायलांच्या पंगडांत कोनेरू हम्पी, संवसारीक क्रमवारींत धावे सुवातेर आशिल्ले हरिका द्रोणावल्ली, तानिया सचदेव, आर वैशाली आनी भक्ती कुलकर्णी हांचो आस्पाव आसा. दुसऱ्या पंगडांत राष्ट्रीय चॅम्पियन सौम्या स्वामिनाथन, मॅरी अन गोम्स, पद्मिनी रावत, वंतिका अग्रवाल आनी 15 वर्सां पिरायेचे दिव्या देशमुख हिचो आस्पाव केला.