बीपीएल ‘एपीएल’ जावचे?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाटले वेंचणुकेंत हेर पक्षां प्रमाण भाजपानूय दरेका कुटुंबाक वर्साक तीन गॅस सिलिंडर दिवपाचें आस्वासन दिल्लें. येवजण्यो, सवलती दितात ताचें अर्थिक वजें सरकाराचेरुच पडटा. कांय पक्षांच्या मतान, भ्रश्टाचार, गैरकारभाराक लागून जो पयसो गडप वा खर्च जाता, ताचेचर नियंत्रण दवरल्यार एक न्हय धा येवजण्यो चालीक लावं येतात. मात, हें तशें अशक्य. कारण राजकारणांत वचून भ्रश्टाचार करप ना म्हणल्यार मुर्खपणाच, अशें एक समीकरणूच फाटल्या 30- 35 वर्सांच्या काळांत तयार जालां आनी ताका लोकप्रतिनिधीच न्हय, तर मुखेल वावुरप्यांनीय पाळो दिला. अशे परिस्थितींत सरकारी तिजोरी कायम भरिल्ली उरतली, अशी आस्त कशी बाळगप? भ्रश्टाचाराचेर नियंत्रण, मतदारांचेर जावपी खर्चाक आळो (हो खर्च लोकप्रतिनिधी मागीर भरून काडटा.) बचत, खर्चिक प्रकल्पांक, सवलतींक कुलूप, अभ्यास भोंवड्यांचेर नियंत्रण, आयपीओ वरवीं निधी उबारप…. जायते उपाय आसात तिजोरी भरपाचे. मात सरकारी यंत्रणेची साथ मेळपाक जाय.
गोंय सरकारान आतां ही नवी गॅस येवजण फक्त बीपीएल कुटुंबांकूच लागू करपाचें थारायलां. ताचे वयल्यान बोवाळ पडला. आशेन दोळे लावन बशिल्ल्या कांय सुखवस्तू लोकांकूय ह्या निर्णयान उस्तुरें केलां. आमच्या देशांतलीं कांय मेजकींच म्हानगरां सोडलीं जाल्यार गोंयांत सगल्यांत चड म्हारगाय आसा. (ती कित्याक आनी उणी करपाक कितें करूं येता, हाचेर विचारमंथन जावंचें.) मुफत मेळटा तें सगल्यांकूच जाय आसता. हातूंत जगावेगळें कांय ना. पूण तें कितलो तेंप मेरेन आनी कितलें घेवचें हाका मर्यादा आसूंक जाय. 2011 त बीपीएल म्हणल्यार दळडीर रेशे सकयल्या कुटुंबांक शेगडी आनी दोन सिलिंडर फुकट दिवप सुरू जाल्लें. मात, अचकींत बीपीएल कुटुंबां धडाधड वाडपाक लागलीं. 2011 उपरांत बीपीएल कुटुंबांतल्या तरणाट्यांक सरकारी नोकऱ्योय मेळ्ळ्यात, तींय कुटुंबां ते वळेरेंत आसात. 1 मे सावन तीन गॅस सिलींडर येवजण चालीक लागली जाल्यार सरकारी नोकरदार आशिल्ल्या कुटुंबांक तिचो लाव मेळटलो. हेरांचेर हो अन्याय. देखून ग्रामीण उदरगत खात्या वरवीं परत एकदां सर्व्हे जावं येता. तातूंतल्यान बीपीएल कुटुंबांचो नेमको आंकडो उक्तो जातलो.
रेशनकार्डाचेर एपीएल, बीपीएल कुटुंबां खातीर मेळपी धान्याचें प्रमाण वेगळें आसा. मात जेन्ना बीपीएल कुटुंबांतलो वांगडी सात लाखांची गाडी घेवन रेशन व्हरपाक येना, तेन्ना एपीएलकारांचे (दळडीर रेशे वयलीं कुटुंबां) दोळे धवे जाले बगर रावनात. म्हणटकच दळडीर रेशे सकयल नेमकीं कितलीं कुटुंबां आसात, हाचो निश्चीत आंकडो जाहीर जावप गरजेचें. ही बीपीएल कुटुंबां गोंयचीं काय भायलीं हाचेरुय उजवाड पडचो. लोकप्रतिनिधींच्या आशिर्वादान बरींच सुखवस्तू कुटुंबांय बीपीएल म्हूण जगतात. सरकाराच्याच मता प्रमाण, तातूंत सरकारी नोकरी करपीय आसात. एकाच कुटुंबांत एकठांय रावपी भावा-भावांची वेगळीं रेशनकार्डां आसातूच, पूण आवय वेगळी रावता अशें दाखोवन तिचेय वेगळें रेशनकार्ड करपी आसात…. हातूंत घरांत दोग सरकारी नोकरदार आशिल्लीं घरां आसात. वयरसून येवपी चेपण भिरकावन हो बीपीएल कुटुंबांचो सर्व्हे करप दिसता तितलो सोंपो न्हय. गॅस सिलींडरा येवजणे खातीर सर्व्हे करतना गृहआधार आनी हेर येवजण्यो, सवलती ह्यो लायक मनशाक, कुटुंबांकूच मेळटात काय नात, ताचीय तपासणी जावची. कारण कांय जाणांनी वशिलो लावन त्यो घेतल्यात, अशें सगलेच उलयतात. पंचायती, नगरपालिकांनी सरकारी सवलती, अनुदानाचो लाव कोणाक मेळटा, ताची वळेरी दरवर्सा जाहीर करपाक जाय. ती नोटीस बोर्डार लावपाक जाय वा वेबसायटीचेर. ग्रामसभेंत ताचेर भासाभास जावंक जाय.
म्हारगायेन जगप कठीण, मनस्ताप दिवपी थारलां ही गजाल खरी. पयलीं जायनाशिल्लो असो एसी, गिझर, मोबायल फोन, टीव्ही, दुचाकी, गाडी, सुवाळे हांचे वयलो खर्च वाडला. बीपीएल कुटुंबांचो अर्थिक थर वाडोवपाक उपाय घेवंक फावो. बेकार हातांक काम दिवंक फावो. तरणाटे स्वताच्या पांयांचेर उबे रावतले, हे खातीर यत्न जावचे. गोंय इतलें ‘स्वयंपूर्ण’ जावचें की बीपीएल ही संकल्पनाच सोंपची. तेय एपीएल जावचे.