बीडीओ मिलिंद वेळीप हांचो मुख्यमंत्र्याचें हस्तुकीं भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः श्रीस्थळ पंचायतीचो स्वयंपूर्ण इश्ट मिलिंद वेळीप राज्याचे उदरगती खातीर वावुरता हे  खातीर गोंय घटकराज्य दिसा काबो राजनिवासांत जाल्ले खाशेले कार्यावळींत  मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी तांचो भोवमान केल्ले खातीर श्रीस्थळ जैवविविधता वेवस्थापन समितीन तांची तोखणाय केल्या.
धारबांदोडे तालुक्याचो बीडीओ  (गट विकास अधिकारी) म्हणून काम करपी  वैजावाडो-श्रीस्थळचो सुपूत मिलिंद वेळपी हांणी श्रीस्थळ पंचायतींत स्वयंपूर्ण इश्ट  म्हण जापसालदारी घेतल्या. सगळ्यांक वांगडा घेवन पंचायत वाठारांत आपले कल्पकतेन साबार कार्यावळीचें  आयोजन करतनाच नवे पद्ददतीन उपक्रम चालीक लायल्यात.  जैवविवीधता समितीच्या कार्यावळीत  तशेंच उपक्रमांत सक्रियपणान वांटो घेवन ताणे केल्ले सहकार्य तोखणायेचे.    तांच्या ह्या वावराची दखल घेवन तांचो  भोवमान केला. श्रीस्थळ  पंचायत वाठारातलो सुपूत  म्हणून तांका परबीं दितना चड  खोस भोगता अशें जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष विनय तुबकी आनी वांगडी शिरीष पै हांणी सांगले.